Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

dla producentów rolnych

1.

Producent rolny w terminie od dnia 1 września 2006 r. do dnia 30 września 2006 r. składa wniosek do Wójta Gminy Bielice o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej wystawionymi od dnia 1 stycznia 2006 r.. Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu Gminy lub miasta.

2.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

3.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

4.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

5.

W przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku załącza się odpis z tego rejestru.

6.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny: u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Bielicach w pokoju nr 10 oraz jako załącznik do niniejszej informacji.

7.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2006 r. - 0,45 zł/litr) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 kwietnia 2006 r. W roku bieżącym zwrot wydanych środków wynosić będzie 38,70 zł x ilość ha użytków rolnych.

Przy ustaleniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

8.

Wydanie decyzji przez Wójta Gminy Bielice ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata kwoty zwrotu podatku nastąpi w terminie od dnia 2 listopada 2006 r. do dnia 30 listopada 2006 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Bielicach albo przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 wniosek_zwrot_pod_akcyzowego.pdf (PDF, 403.26Kb) 2006-08-09 13:22:56 399 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 09-08-2006 13:22:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 09-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 09-08-2006 13:22:56