Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim w miejscowości Parsów

ZAWIADOMIENIE

W związku z wygaśnięciem mandatu Sołtysa wsi Parsów wskutek pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji, na podstawie § 6 ust. 1-3 Statutu Sołectwa Parsów przyjętego uchwałą                     nr XVI/123/21 Rady Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ustalenia statutów sołectw, zarządzam wybory Sołtysa i zwołuję zebranie wiejskie celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa.

Określam datę i miejsce zebrania wiejskiego, które zostaje zwołane na dzień  08 czerwca 2021r. o godzinie 19:00 w świetlicy wiejskiej w Parsowie

Przedstawiam proponowany porządek obrad zwołanego zebrania wiejskiego:

1) Otwarcie zebrania wiejskiego przez Wójta lub osobę przez niego upoważnioną i wybór protokolanta.

2) Przyjęcie porządku obrad zebrania wiejskiego.

3) Stwierdzenie stawiennictwa osób uprawnionych do głosowania w liczbie niezbędnej dla ważności wyboru Sołtysa zgodnie z § 6 ust. 4 Statutu Sołectwa Parsów. 

4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej do prowadzenia wyborów Sołtysa.

5) Wybory Sołtysa:

    • przyjęcie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa,
    • prowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru Sołtysa,
    • ogłoszenie wyników wyboru na Sołtysa,
    • sporządzenie protokołu z czynności Komisji Skrutacyjnej.

6) Wolne wnioski i zapytania.

7) Zakończenie zebrania wiejskiego.

 

Dla ważności wyboru sołtysa i rady sołeckiej w zebraniu wiejskim zwołanym celem przeprowadzenia wyborów powinno wziąć udział co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania. Jeżeli w zebraniu wiejskim zwołanym celem przeprowadzenia wyborów nie bierze udziału liczba uprawnionych do głosowania niezbędna dla ważności wyboru, wybory przeprowadza się po upływie 30 minut od terminu zebrania określonego w zarządzeniu Wójta Gminy Bielice bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

 

Zawiadomienie umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielicach, na tablicach ogłoszeń na terenie Sołectwa Parsów i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bielicach oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 26-05-2021 13:25:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paula Ziemiańska 26-05-2021
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 26-05-2021 13:25:52