Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2021 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2021 Zarządzenie nr 1/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 04.01.2021 r. w sprawie ustalenia kalkulacji kosztu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. 2021-01-05 08:25:27
dokument W.0050. 2.2021 Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 stycznia 2021r w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2021 r. 2021-01-18 13:37:08
dokument W.0050.4.2021 Zarządzenie nr 4/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 stycznia 2021 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r. 2021-01-20 08:46:10
dokument W.0050.5.2021 Zarządzenie nr 5/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 stycznia 2021 r.w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Bielice. 2021-02-01 14:48:55
dokument W.0050.6.2021 Zarządzenie nr 6/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 2021-02-02 13:07:13
dokument W.0050.7.2021 Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 lutego 2021 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Bielicach. 2021-02-09 13:07:49
dokument W.0050.8.2021 Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 lutego 2021r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 48/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności. 2021-02-05 11:36:10
dokument W.0050.9.2021 Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowisko urzędnicze 2021-02-09 14:27:04
dokument Zarządzenie nr 11.1 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy zdalnej. 2021-04-13 09:11:05
dokument W.0050.11.2021 Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice. 2021-02-09 13:27:20
dokument W.0050.12.2021 Zarządzenie nr 12/21 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na rok 2021. 2021-03-19 09:46:32
dokument W.0050.13.2021 Zarządzenie nr 13/21 Wójta gminy Bielice z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Bielice. 2021-03-30 10:01:15
dokument W.0050.14.2021 Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice. 2021-04-01 10:13:14
dokument W.0050.18.2021 Zarządzenie nr 18/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach. 2021-05-21 10:11:07
dokument W.0050.19.2021 Zarządzenie nr 19/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Parsów 2021-05-26 13:11:59
dokument W.0050.20.2021 Zarządzenie nr 20/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 maja 2021r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Święta Plonów w dniu 4 września 2021 r. w miejscowości Parsów. 2021-05-27 11:18:33
dokument W.0050.21.2021 Zarządzenie nr 21/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2021-06-08 09:40:19
dokument W.0050.22.2021 Zarządzenie nr 22/2021 Wójta gminy Bielice z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Bielice, kierownika jednostki organizacyjnej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2021-06-17 09:59:26
dokument W.0050.26.2021 Zarządzenie nr 26/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2021-06-21 11:14:57
dokument W.0050.27.2021 Zarządzenie nr 27/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bielice. 2021-07-02 10:54:00
dokument W.0050.28.2021 Zarządzenie nr 28/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Mariuszowi Szymkowiczowi - Zastępcy Wójta Gminy Bielice. 2021-07-12 14:54:40
dokument W.0050.29.2021 Zarządzenie nr 29/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w gminie Bielice. 2021-07-13 09:08:52
dokument W.0050.30.2021 Zarządzenie nr 30/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Bielice w 2021 r. 2021-07-13 09:10:16
dokument W.0050.31.2021 Zarządzenie nr 31/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie Polityki Antykorupcyjnej w Urzędzie Gminy Bielice. 2021-07-13 10:30:29
dokument W.0050.32.2021 Zarządzenie nr 32/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego urzędnika samorządowego zatrudnionego w urzędzie Gminy Bielice. 2021-07-13 10:32:16
dokument W.0050.33.2021 Zarządzenie nr 33/2021 Wójt Gminy Bielice z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie skróconego czasu pracy w związki z wysokimi temperaturami. 2021-07-14 13:46:57
dokument W.0050.34.2021 Zarządzenie nr 34/2021 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie skróconego czasu w związku z wysokimi temperaturami. 2021-07-16 13:09:34