Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 26.03.2020 do 30.12.2020

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 26.03.2020 - 15.09.2020

Lp.

Numer uchwały

Uchwała w sprawie

Data podjęcia

Uwagi/zmiany

245

XI/79/20 W sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 26.03.2020r.  
246. XI/80/2020 W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 26.03.2020  
247 XI/81/20 W sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Bielice dla OSP trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania 26.03.2020

 

248 XI/82/20 W sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 26.03.2020

 

249 XI/83/20 W sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice 26.03.2020  
250 XI/84/20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Bielice Gmina Bielice 26.03.2020

 

251 XI/85/20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Nowe Chrapowo Gmina Bielice  26.03.2020  
252 XI/86/20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Parsów Gmina Bielice 26.03.2020  
253 XI/87/20 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Stare Chrapowo i Linie 26.03.2020  
254 XII/88/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice wotum zaufania 23.06.2020  
255 XII/89/20 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2019r. 23.06.2020  
256 XII/90/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019r. 23.06.2020  
257 XII/91/20 w sprawie zmian budżetu gminy w 2020r. 23.06.2020  
258 XII/92/20 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2020-2032 23.06.2020  
259 XII/93/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pyrzyckiemu 23.06.2020  
260 XII/94/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. dla Gminy Bielice 23.06.2020  
261 XII/95/20 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji i sposobu jej rozliczania 23.06.2020  
262 XII/96/20 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 23.06.2020  
263 XIII/97/20 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Bielice 15.09.2020r.  
264 XIII/98/20 w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. 15.09.2020  
265 XIII/99/20 w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice 15.09.2020

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 27 lipca 2020r.

266. XIII/100/20 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2024 15.09.2020  
267. XIII/101/20 w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVII/142/18Rady Gminy Bielice z dn. 31.01.2018 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz.

 

 

15.09.2020  
268 XIII/102/20 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas 10 lat nieruchomości oznaczonych numerami 161/4 i 161/6 położonych w obrębie geodezyjnym Będgoszcz w trybie przetargowym. 15.09.2020  
269 XIV/103/20 w sprawie zmian w budżecie gminy 25.11.2020 r.  
270 XIV/104/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2032 25.11.2020 r.  
271 XIV/105/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice 25.11.2020 r.  
272 XIV/106/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2021 r. 25.11.2020 r.  
273 XIV/107/20 w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych 25.11.2020 r.  
274 XIV/108/20 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.  25.11.2020 r.  
275 XIV/109/20 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 25.11.2020 r.  
276 XV/110/20 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bielice na 2020 r. 30.12.2020 r.  
277 XV/111/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2021 - 2032 30.12.2020 r.  
278 XV/112/20 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na rok 2021 30.12.2020 r.  
279 XV/113/20 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. dla Gminy Bielice 30.12.2020 r.  
280 XV/114/20 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bielice na lata 2021 - 2025 30.12.2020 r.  
281 XV/115/20 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 30.12.2020 r.  
282 XV/116/20 w sprawie przyjęcia strategi Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bielice na lata 2021 - 2031 30.12.2020 r.  
283 XV/117/20 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielice na lata 2021 - 2025 30.12.2020 r.  
284 XV/118/20 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na rok 2021 r. 30.12.2020 r.  
285 XV/119/20 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2021. 30.12.2020 r.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 14-05-2020 12:20:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 14-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 03-03-2021 08:37:04