Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Gminy Bielice z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2006 rok

Uchwała Nr XXVIII/152/05

 

Rady Gminy Bielice

 

z dnia 29 grudnia 2005 rok

 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2006 rok

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 ) uchwala się, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (ogółem) (załącznik Nr 1)

 

w wysokości 5.732.369

 

z tego:

 

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 4.891.901

 

w tym:

 •  

  dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

 

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) 40.000 zł

 

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

 

innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4 840.468

 

 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (ogółem) (załącznik Nr 5 )
w wysokości 5.480.192

 

z tego :

 

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 4.639.724

 

w tym:

 •  

  wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

 

Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7 ) 40.000 zł

 

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

 

zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 840.468

 

 

 

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 252.177

 

zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

 

 

 

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 5.000 zł

 

 

 

§ 5. Ustala się limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne
określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

 

 

 

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

 

Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

 

 

 

§ 7. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006 -2007 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

 

 

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 250.000 zł

 

 

 

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 250.000 zł

 

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu,
podlegających spłacie w roku budżetowym.

 

 

 

§ 10. Upoważnia się Wójta do :

 1.  

  dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 2.  

  przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych między rozdziałami i paragrafami za wyjątkiem wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

 

 

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 11:12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 11:12:22