Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchawała Nr XXXII/165/06 Rady Gminy Bielice z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

Uchwała Nr XXXII/165/06

 

Rady Gminy Bielice

 

z dnia 26 maja 2006 rok

 

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128;) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę

 

52.971 zł

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

6.276 zł

 

 

 

 

 

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

4.276 zł

 

 

 

 

 

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych

 

 

 

4.276 zł

 

 

 

2.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 

46.695 zł

 

 

 

 

 

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

 

46.695 zł

 

 

 

 

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymanez budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

46.695 zł

 

§2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę

 

 

 

88.384 zł

 

 

 

1.

 

Dział 758 Różne rozliczenia

 

88.384 zł

 

 

 

 

 

rozdział 75801Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

88.384 zł

 

 

 

 

 

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

 

88.384 zł

 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę

 

 

 

136.095 zł

 

 

 

1.

 

Dział 600 Transport i łączność

 

13.200 zł

 

 

 

 

 

rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

 

13.200 zł

 

 

 

 

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

13.200 zł

 

 

 

2.

 

Dział 710 Działalność usługowa

 

11.200 zł

 

 

 

 

 

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

 

3.200 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

3.200 zł

 

 

 

 

 

rozdział 71035 Cmentarze

 

8.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

 

 

8.000 zł

 

 

 

3.

 

Dział 750 Administracja publiczna

 

3.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

3.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

3.000 zł

 

 

 

4.

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

 

3.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

3.500 zł

 

 

 

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

500 zł

 

 

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

3.000 zł

 

 

 

5.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 

46.695 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

 

46.695 zł

 

 

 

 

 

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

 

 

 

46.695 zł

 

 

 

6.

 

Dział 600 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

50.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska

 

500 zł

 

 

 

 

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność

 

50.000 zł

 

 

 

 

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Chodnik w Babinie”

 

 

 

50.000 zł

 

 

 

7.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

8.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92695 Pozostała działalność

 

8.000 zł

 

 

 

 

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „modernizacja i rozbudowa boiska sportowego w miejscowości Linie”

 

 

 

8.000 zł

 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę

 

 

 

171.508 zł

 

 

 

1.

 

Dział 600 Transport i łączność

 

5.269 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

 

5.269 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

 

 

5.269 zł

 

 

 

2.

 

Dział 851 Ochrona zdrowia

 

3.500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

3.500 zł

 

 

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

3.500 zł

 

 

 

3.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

154.739 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

139.739 zł

 

 

 

 

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

139.739 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność

 

15.000 zł

 

 

 

 

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

15.000 zł

 

 

 

4.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

8.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92695 Pozostała działalność

 

8.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

8.000 zł

 

 

 

 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 11:11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 11:11:20