Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta gminy Bielice z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2006 rok

ZARZĄDZENIE Nr 8/2006

 

Wójta Gminy Bielice

 

z dnia 31 marca 2006 rok

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2006 rok

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 186, ust.1 pkt 1 i art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. 249, poz. 2104, zm. Dz.U. Nr 169, poz. 1420) oraz § 9 Uchwały Rady Gminy Nr XXVIII/152/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku, zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę

 

183.875

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

166.000

 

 

 

 

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

144.000 zł

 

 

 

 

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

144.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z.zlec.ZUW)

 

 

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z.wł.ZUW)

 

 

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

rozdział 85295 Pozostała działalność

 

19.000 zł

 

 

 

 

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

 

 

19.000 zł

 

 

 

2.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 

17.875

 

 

 

 

 

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

 

17.875 zł

 

 

 

 

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)

 

 

 

17.875 zł

 

§2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę

 

 

 

17.000

 

 

 

1.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

17.000

 

 

 

 

 

rozdział 85295 Pozostała działalność

 

17.000 zł

 

 

 

 

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

 

17.000 zł

 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę

 

 

 

245.346

 

 

 

1.

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 

120

 

 

 

 

 

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

120 zł

 

 

 

 

 

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

 

 

120 zł

 

 

 

2.

 

Dział 710 Działalność usługowa

 

1.000

 

 

 

 

 

rozdział 71035 Cmentarze

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

 

300 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

700 zł

 

 

 

3.

 

Dział 750 Administracja publiczna

 

2.581

 

 

 

 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

2.581 zł

 

 

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

2.581 zł

 

 

 

4.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

200 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

200 zł

 

 

 

 

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

 

 

 

200 zł

 

 

 

5.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

 

69.710

 

 

 

 

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

67.300 zł

 

 

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

 

300 zł

 

 

 

 

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

65.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 80110 Gimnazja

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

 

410 zł

 

 

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

410 zł

 

 

 

 

 

6.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

149.825

 

 

 

 

 

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

144.000 zł

 

 

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

141.900 zł

 

 

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

 

 

100 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

3.500 zł

 

 

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.zlecone)

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.wł.ZUW)

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (z.wł.UG)

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

 

325 zł

 

 

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (zad.wl.ZUW)

 

325 zł

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 85295 Pozostała działalność

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4220 Zakup środków żywnościowych (z.wł.ZUW)

 

2.000 zł

 

 

 

7.

 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

 

17.875 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

 

17.875 zł

 

 

 

 

 

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

 

 

 

17.875 zł

 

 

 

8.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

3.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność

 

3.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

 

3.000 zł

 

 

 

9.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1.035 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

700 zł

 

 

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

200 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92116 Biblioteki

 

335 zł

 

 

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

335 zł

 

 

 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę

 

 

 

78.471

 

 

 

1.

 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 

120

 

 

 

 

 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

120 zł

 

 

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

120 zł

 

 

 

2.

 

Dział 710 Działalność usługowa

 

1.000

 

 

 

 

 

Rozdział 71035 Cmentarze

 

1.000 zł

 

 

 

 

 

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

 

 

 

1.000 zł

 

 

 

3.

 

Dział 750 Administracja publiczna

 

2.581

 

 

 

 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 

2.581 zł

 

 

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

581 zł

 

 

 

4.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

200 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

200 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

 

 

200 zł

 

 

 

5.

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

 

69.710 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

57.588 zł

 

 

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

46.704 zł

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

8.884 zł

 

 

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80110 Gimnazja

 

11.712 zł

 

 

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5.616 zł

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

4.096 zł

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

2.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

 

410 zł

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

 

 

410 zł

 

 

 

6.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

825 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

 

500 zł

 

 

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne (z.wł.UG)

 

 

 

500 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

 

325 zł

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne (zad.wł.ZUW)

 

 

 

325 zł

 

 

 

7.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

3.000 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność

 

3.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

3.000 zł

 

 

 

8.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1.035 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

700 zł

 

 

 

 

 

 

 

§ 4260 Zakup energii

 

700 zł

 

 

 

 

 

Rozdział 92116 Biblioteki

 

335 zł

 

 

 

 

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

335 zł

 

 

 

 

 

§ 5. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 11:10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 11:10:14