Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarzadzenie Nr 86/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004 rok

ZARZĄDZENIE Nr 86/2004

 

Wójta Gminy Bielice

 

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004 r.

 

 

 

Na podstawie art. 126, ust.1 pkt 1 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1988 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz § 9 Uchwały Rady Gminy Nr XI/74/04 z dnia 26 lutego 2004 roku, zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 392.464 zł

 

 

 1.  

  Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

 

prawa oraz sądownictwa 3.600 zł

 

rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 3.600 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.600 zł

 

 

 1.  

  Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.875 zł

 

rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 1.875 zł

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 1.875 zł

 

 

 1.  

  Dział 852 Pomoc społeczna 386.989 zł

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 312.505 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 309.305 zł

 

§ 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

 

inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami 3.200 zł

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 64.839 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 24.200 zł

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 40.639 zł

 

 

 

rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.650 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.650 zł

 

 

 

 

 

rozdział 85295 - Pozostała działalność 7.995 zł

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych

 

zadań bieżących gmin (związków gmin) 7.995 zł

 

 

 

§ 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę 84.800 zł

 

 

 

1. Dział 852 Pomoc społeczna 84.800 zł

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 81.403 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 81.403 zł

 

 

 

rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3.397 zł

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

 

bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.397 zł

 

 

 

§ 3. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 395.664 zł

 

 

 

1. Dział 750 Administracja publiczna 1.700 zł

 

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.700 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.700 zł

 

 

 

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

 

prawa oraz sądownictwa 3.600 zł

 

rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego 3.600 zł

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.960 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.106 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 353 zł

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 181 zł

 

 

 1.  

  Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.875 zł

 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1.875 zł

 

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 1.875 zł

 

 

 

4. Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.500 zł

 

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.500 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

 

§ 4220 Zakup środków żywności 500 zł

 

 

 1.  

  Dział 852 Pomoc społeczna 386.989 zł

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 312.505

 

§ 3110 Świadczenia społeczne 309.305 zł

 

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.200 zł

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 64.839 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne 64.839 zł

 

 

 

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1.650 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne 1.650 zł

 

 

 

 

 

rozdział 85295 Pozostała działalność 7.995 zł

 

§ 4220 zakup środków żywności 7.995 zł

 

 

 

§ 4. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę : 88.000 zł

 

 

 1.  

  Dział 750 - Administracja publiczna 1.700 zł

 

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.700 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1.700 zł

 

 

 1.  

  Dział 851 - Ochrona zdrowia 1.500 zł

 

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.500 zł

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych 500 zł

 

 

 1.  

  Dział 852 Pomoc społeczna 84.800 zł

 

rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 81.403 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne 81.403 zł

 

 

 

rozdział 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3.397 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne 3.397 zł

 

 

 

§ 4. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:54:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:54:48