Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 98/2004 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 września 2004r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004r.

ZARZĄDZENIE Nr 98/2004

 

Wójta Gminy Bielice

 

z dnia 30 września 2004r.

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2004 r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art.126, ust.1 pkt 1 i art.128, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami/ oraz § 9 Uchwały Rady Gminy Nr XI/74/04 z dnia 26 lutego 2004 roku, zarządzam, co następuje:

 

 

 

 

 

§1.

 

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę:

 

62.379 zł

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

 

 

1.760 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

 

 

1.760 zł

 

 

 

 

 

 

 

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

 

1.760 zł

 

2

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

57.276 zł

 

 

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

48.476 zł

 

 

 

 

 

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

48.476 zł

 

 

 

 

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

8.800 zł

 

 

 

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

 

 

8.800 zł

 

 

 

3

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

3.343 zł

 

 

 

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

3.343 zł

 

 

 

§2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

3.343 zł

 

§ 2.

 

Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę :

 

86.008 zł

 

1.

 

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.760 zł

 

 

 

 

 

 

 

rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

1.760 zł

 

 

 

 

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

1.468 zł

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

292 zł

 

2.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

3.229 zł

 

 

 

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

3.229 zł

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

3.229 zł

 

3.

 

Dział 851 - Ochrona zdrowia

 

3.200 zł

 

 

 

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

 

200 zł

 

 

 

§ 430 Różne opłaty i składki

 

200 zł

 

 

 

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

3.000 zł

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

3.000 zł

 

4.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

 

72.476 zł

 

 

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

51.676 zł

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

40.000 zł

 

 

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

8.476 zł

 

 

 

§ 6050 Wydatki inwestycje jednostek budżetowych

 

3.200 zł

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

18.800 zł

 

 

 

 

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

18.800 zł

 

 

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

 

2.000 zł

 

 

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

2.000 zł

 

5.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

3.343 zł

 

 

 

rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg

 

3.343 zł

 

 

 

§ 4260 Zakup energii

 

2.000 zł

 

6.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1.000 zł

 

 

 

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

1.000 zł

 

 

 

§ 4260 Zakup energii

 

1.000 zł

 

7.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

1.000 zł

 

 

 

rozdział 92695 Pozostała działalność

 

1.000 zł

 

 

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

 

1.000 zł

 

§ 3.

 

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę :

 

23.629 zł

 

1.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

3.229 zł

 

 

 

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

3.229 zł

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

3.229 zł

 

2.

 

Dział 851 - Ochrona zdrowia

 

3.200 zł

 

 

 

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

3.200 zł

 

 

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

3.000 zł

 

 

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

200 zł

 

3.

 

Dział 582 Pomoc społeczna

 

15.200 zł

 

 

 

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

3.200 zł

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

3.200 zł

 

 

 

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

10.000 zł

 

 

 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

 

10.000 zł

 

 

 

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

 

2.000 zł

 

 

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

2.000 zł

 

4.

 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

1.000 zł

 

 

 

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

1.000 zł

 

 

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

1.000 zł

 

5.

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

1.000 zł

 

 

 

rozdział 92695 Pozostała działalność

 

1.000 zł

 

 

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

1.000 zł

 

§ 4.

 

Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1

 

 

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:54:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:54:11