Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr V/32/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok

UCHWAŁA Nr V/32/03

 

Rady Gminy w Bielicach

 

z dnia 10 kwietnia 2003r.

 

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), Rada Gminy w Bielicach uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę:

 

123 593 zł

 

1. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

5 200 zł

 

- rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw

 

5 200 zł

 

- § 049 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. Na podstawie odrębnych ustaw

 

5 200 zł

 

2. Dział 758 Różne rozliczenia

 

104 393 zł

 

- rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

 

104 393 zł

 

- § 292 subwencje ogólne z budżetu państwa

 

104 393 zł

 

3. Dział 853 Opieka społeczna - środki AWRSP

 

14 000 zł

 

- rozdział 85395 pozostała działalność

 

14 000 zł

 

- § 270 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

 

14 000 zł

 

 

 

§ 2

 

 

 

Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę:

 

11 541 zł

 

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

 

5 200 zł

 

- rozdział 01095 pozostała działalność

 

5 200 zł

 

- § 083 wpływy z usług

 

2 700 zł

 

- § 097 wpływy z różnych dochodów

 

2 500 zł

 

2. Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

6 214 zł

 

- rozdział 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

6 214 zł

 

- § 001 podatek dochodowy od osób fizycznych

 

6 214 zł

 

3. Dział 758 Różne rozliczenia

 

127 zł

 

- rozdział 75802 część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

 

127 zł

 

- § 292 subwencje ogólne z budżetu państwa

 

127 zł

 

 

 

§ 3

 

 

 

Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę:

 

118 393 zł

 

1. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

104 393 zł

 

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

104 393 zł

 

- § 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

5 000 zł

 

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

 

30 000 zł

 

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

 

6 000 zł

 

- § 4120składki na Fundusz Pracy

 

900 zł

 

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

 

46 000 zł

 

- § 4260 zakup energii

 

2 000 zł

 

- § 4300 zakup usług pozostałych

 

13 493 zł

 

- § 4410 podróże służbowe krajowe

 

1 000 zł

 

2. Dział 853 Opieka społeczna

 

14 000 zł

 

- rozdział 85395 pozostała działalność AWRSP

 

14 000 zł

 

- § 3110 świadczenia społeczne

 

12 000 zł

 

- § 4220 zakup środków żywności

 

2 000 zł

 

 

 

§ 4

 

 

 

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę:

 

6 341 zł

 

1. Dział 750 Administracja publiczna

 

6 341 zł

 

- rozdział 75023 Urząd Gminy

 

6 341 zł

 

- § 4300 zakup usług pozostałych

 

6 341 zł

 

 

 

§ 5

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

 

§ 6

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:48:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:48:05