Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr VII/42/03 Rady Gminy w Bielicach z dnia 11 września 2003r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok

UCHWAŁA Nr VII/42/03

 

Rady Gminy w Bielicach

 

z dnia 11 września 2003r.

 

 

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2003r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy w Bielicach uchwala, co nastepuje:

 

 

 

§ 1

 

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę:

 

105 438 zł

 

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

 

600 zł

 

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi

 

600 zł

 

§ 069 Wpływy z różnych opłat

 

600 zł

 

2. Dział 600 Transport i łączność

 

100 zł

 

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

 

100 zł

 

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze

 

100 zł

 

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 

979 zł

 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

979 zł

 

§ 076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujacego osobom fizycznym w prawo własności

 

979 zł

 

4. Dział 750 Administracja publiczna

 

4 300 zł

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin

 

4 300 zł

 

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

 

4 300 zł

 

5. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej

 

8 650 zł

 

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

8 650 zł

 

§ 037 Podatek od posiadania psów

 

150 zł

 

§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

8 500 zł

 

6. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

89 559 zł

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

89 559 zł

 

§ 626 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

 

89 559 zł

 

7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

1 250 zł

 

Rozdział 90095 Pozostała działalność

 

1 250 zł

 

§ 083 Wpływy z usług

 

1 250 zł

 

 

 

§ 2

 

Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę

 

105 438 zł

 

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

 

1 000 zł

 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

1 000 zł

 

§ 43000 Zakup usług pozostałych

 

1 000 zł

 

2. Dział 750 Administracja publiczna

 

7 079 zł

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin

 

7 079 zł

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 300 zł

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

 

5 000 zł

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

 

779 zł

 

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

5 000 zł

 

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

5 000 zł

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

3 000 zł

 

§ 4260 Zakup energii

 

2 000 zl

 

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

89 559 zł

 

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

89 559 zł

 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (sala sportowa)

 

89 559 zł

 

5. Dział 853 Opieka społeczna

 

1 800 zł

 

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej (z. własne)

 

1 800 zł

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

400 zł

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

1 200 zł

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

 

200 zł

 

6. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

1 000 zł

 

Rozdział 92695 Pozostała działalność

 

1 000 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

650 zł

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

350 zł

 

 

 

§ 3

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały

 

Rady Gminy Bielice

 

z dnia 11 września 2003r.

 

 

 

Zwiększenia budżetu gminy na 2003 rok dokonano na podstawie:

 

 

 

1. Wpływów za wyrażenia przez gminę zgody na wyłączenie się do istniejącej sieci wodociągowej zgodnie z Uchwałą 57/2000 Zarządu Gminy z 7 sierpnia 2000r. na kwotę: 600 zł

 

2. Wpływów za dzierżawy aleii drzew owocowych 100 zł

 

3. Wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnosci o kwotę: 979 zł

 

4. Wpłat wpływów z różnych dochodów w kwocie wyższej od planowanej o kwotę: 4 300 zł

 

5. Przekazanie wpływów z Urzędu Skarbowego podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę: 8 500 zł

 

6. Przekazania dotacji zgodnie z umową nr 4/02/543 na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu na kwotę: 89 559 zł

 

7. Wpłat z tytułu korzystania z energii elektrycznej w świetlicach wiejskich na kwotę: 1 250 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:47:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:47:05