Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/25/02 Rady Gminy w Bielicach z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2003 rok

 

 

UCHWAŁA Nr III/25/02

 

Rady Gminy w Bielicach

 

z dnia 30 grudnia 2002r.

 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2003r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) uchwala się, co nastepuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Ustala się dochody budżetu gminy (ogółem) (załącznik nr 1)

 

w wysokości 3 957 930 zł

 

z tego:

 

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) 3 450 510 zł

 

w tym:

 

- dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 3)

 

45 000 zł

 

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 4)

 

507 420 zł

 

 

 

§ 2

 

 

 

Ustala się wydatki z budżetu Gminy (ogółem) (załącznik Nr 5)

 

w wysokości

 

z tego:

 

 

 

3 470 930 zł

 

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6)

 

w tym:

 

 

 

2 963 510 zł

 

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7)

 

 

 

45 000 zł

 

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8)

 

 

 

507 420 zł

 

 

 

§ 3

 

 

 

Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 487 000 zł z przeznaczeniem na:

 

1) spłatę rat kredytów z dochodów własnych w wysokości

 

 

 

 

 

487 000 zł

 

 

 

§ 4

 

 

 

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości

 

5 000 zł

 

 

 

§ 5

 

 

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem 9 do uchwały.

 

 

 

§ 6

 

 

 

Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003-2006 zgodnie z załącznikiem

 

nr 10

 

§ 7

 

 

 

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 200 000 zł.

 

 

 

§ 8

 

 

 

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do

 

wysokości 600 000 zł

 

przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym.

 

 

 

§ 9

 

Upoważnia się Wójta do:

 

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 

2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych między rozdziałami i paragrafami za wyjątkiem wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

 

 

 

§ 10

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

 

 

 

§ 11

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:45:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:45:08