Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 31/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu na 2003 rok

ZARZĄDZENIE NR 31/2003

 

Wójta Gminy Bielice

 

z dnia 30 czerwca 2003r.

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu na 2003 rok

 

 

 

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn.zm.) oraz § 9 Uchwały Rady Gminy Nr III/25/0 z dnia 30 grudnia 2002r. zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę

 

35 963 zł

 

1. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

 

4 865 zł

 

- rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

 

4 865 zł

 

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

 

 

 

4 865 zł

 

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

1 141 zł

 

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

1 141 zł

 

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

 

 

 

1 141 zł

 

1. Dział 853 Opieka społeczna

 

29 957 zł

 

- rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

 

 

2 000 zł

 

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 

zadań zleconych (związkom gmin) gminie ustawami

 

 

 

 

 

2 000 zł

 

- rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

 

11 233 zł

 

§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

11 233 zł

 

- rozdział 85395 Pozostała działalność

 

16 724 zł

 

§ 201 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (wyprawki

 

szkolne)

 

 

 

 

 

 

 

1 080 zł

 

§ 203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

 

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin); (dożywianie)

 

 

 

15 644 zł

 

 

 

 

 

§ 2

 

 

 

Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę

 

3 300 zł

 

1. Dział 853 Opieka społeczna

 

3 300 zł

 

- rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

3 300 zł

 

§ 201 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację

 

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

 

 

 

 

3 300 zł

 

 

 

§ 3

 

 

 

Zwiększyć wydatki budżetu gminy

 

37 281 zł

 

1. Dział 750 Administracja publiczna

 

100 zł

 

- rozdział 75022 Rady gmin

 

100 zł

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

 

100 zł

 

2. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

 

 

4 865 zł

 

- rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

 

4 865 zł

 

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

3 055 zł

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

95 zł

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

 

6 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

649 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

878 zł

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

 

182 zł

 

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

2 359 zł

 

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

1 404 zł

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

604 zł

 

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

 

1 141 zł

 

- rozdział 80110 Gimnazja

 

614 zł

 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

 

614 zł

 

4. Dział 853 Opieka społeczna

 

29 957 zł

 

- rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 

 

 

2 000 zł

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

2 000 zł

 

- rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

 

11 233 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

11 233 zł

 

- rozdział 85395 Pozostała działalność

 

16 724 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

1 080 zł

 

§ 4220 Zakup środków żywności

 

3 000 zł

 

§ 4300 zakup usług pozostałych

 

12 644 zł

 

 

 

 

 

§ 4

 

 

 

Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę

 

4 618 zł

 

1. Dział 750 Administracja publiczna

 

100 zł

 

- rozdział 75022 Rady gmin

 

100 zł

 

§ 4300 zakup usług pozostałych

 

100 zł

 

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

1 218 zł

 

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

604 zł

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

604 zł

 

- rozdział 80110 Gimnazja

 

614 zł

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

614 zł

 

3. Dział 853 Opieka społeczna

 

3 300 zł

 

- rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

3 300 zł

 

 

 

§ 5

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do Zarządzenia Wójt Gminy nr 31/2002

 

z dn. 30.06.2002r.

 

USTALENIE UKŁADU WYKONAWCZEGO DO ZMIAN BUDŻETOWYCH NA 2002 ROK

 

 

 

DZIAŁ

 

ROZDZIAŁ

 

§

 

DOCHODY

 

WYDATKI

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

750

 

75022

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

4410

 

 

 

 

 

100

 

 

 

Razem dział

 

 

 

 

 

 

 

100

 

100

 

751

 

75110

 

201

 

4 865

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3030

 

 

 

 

 

3 055

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

 

 

649

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

878

 

 

 

 

 

 

 

4410

 

 

 

 

 

182

 

 

 

Razem dział

 

 

 

4 865

 

 

 

4 865

 

 

 

801

 

80101

 

201

 

1 141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3240

 

 

 

 

 

1 141

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

 

 

 

604

 

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

 

 

 

 

 

604

 

 

 

80110

 

4010

 

 

 

 

 

614

 

 

 

 

 

 

 

4040

 

 

 

 

 

 

 

614

 

Razem dział

 

 

 

1 141

 

 

 

2 359

 

1 218

 

853

 

85313

 

201

 

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

 

 

2 000

 

 

 

 

 

85315

 

20

 

11 233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

 

 

 

 

11 233

 

 

 

 

 

85316

 

201

 

 

 

3 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

 

 

 

 

 

 

3 300

 

 

 

85395

 

201

 

1 080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

 

15 644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

 

 

 

 

1 080

 

 

 

 

 

 

 

4220

 

 

 

 

 

3 000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

12 644

 

 

 

Razem dział

 

 

 

29 957

 

3 300

 

29 957

 

3 300

 

RAZEM

 

35 963

 

3 300

 

37 281

 

4 618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

do Zarządzenia Wójta Gminy 31/2003

 

z dn. 30.06.2003r.

 

 

 

Zwiększenia budżetu na 2003 rok dokonano na podstawie:

 

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 179/2003 i 212/2003 i 238/2003 na wypłacenie dodatków mieszkaniowych na kwotę (3 323 zł + 3 879 zł + 4 031)= 11 233 zł

 

2. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 153/2003 przyznającego uzupełnienie wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (tj. zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek wyrównawczy oraz gwarantowany zasiłek celowy) na kwotę 2 000 zł

 

3. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 198/2003 na dofinansowanie zadania w zakresie dożywiania uczniów na kwotę 15 644 zł

 

4. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 195/2003 i 257/2003 na sfinansowanie części wyprawki szkolnej (obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 na kwotę 1 141 zł

 

5. Decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr 20 i 21/03 w sprawie przyznania dotacji na przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego oraz wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji d/s referendum na kwotę 4 865 zł

 

6. Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 178/2003 i 242/2003 na sfinansowanie części wyprawki szkolnej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 na kwotę 1 080 zł

 

 

 

Zmniejszenia budżetu gminy na 2003 rok dokonano na podstawie:

 

1. Zarządzenia wojewody Zachodniopomorskiego Nr 220/2003 dotyczącego zmniejszenia dotacji na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze na kwotę 3 300 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:42:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:42:25