Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarzadzenie Nr 54/2003 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2003r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2003

 

Wójta Gminy Bielice

 

z dnia 28 listopada 2003r.

 

 

 

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2003r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 i art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn.zm.) oraz § 9 Uchwały Rady Gminy Nr III/25/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku, zarządzam co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę:

 

5 721 zł

 

1. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

156 zł

 

- rozdział 80195 Pozostała działalność

 

156 zł

 

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

156 zł

 

2. Dział 853 opieka społeczna

 

5 565 zł

 

- rozdział 85315 dodatki mieszkaniowe

 

4 465 zł

 

§ 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

 

4 465 zł

 

- rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

 

1 100 zł

 

§ 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

1 100 zł

 

 

 

§ 2

 

 

 

Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę:

 

51 435 zł

 

1. Dział 853 Opieka społeczna

 

51 435 zł

 

- rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

44 608 zł

 

§ 201 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

44 608 zł

 

- rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

6 827 zł

 

§ 201 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 

6 827 zł

 

 

 

§ 3

 

 

 

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę:

 

25 495 zł

 

1. Dział 750 Administracja publiczna

 

1 200 zł

 

- rozdział 75023 Urzędy gmin

 

1 200 zł

 

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe

 

1 200 zł

 

2 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

1 000 zł

 

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

1 000 zł

 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

 

1 000 zł

 

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

17 064 zł

 

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

1 408 zł

 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

1 208 zł

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

200 zł

 

- rozdział 80110 Gimnazja

 

300 zł

 

§ 4410 Podróże służbowe i krajowe

 

300 zł

 

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

 

15 200 zł

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

5 000 zł

 

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

 

900 zł

 

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

 

150 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

7 000 zł

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

2 150 zł

 

- rozdział 80195 Pozostała działalność

 

156 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

156 zł

 

4. Dział 853 Opieka społeczna

 

5 565 zł

 

- rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

 

4 465 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

4 465 zł

 

- rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

 

1 100 zł

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 100 zł

 

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

400 zł

 

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

400 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

400 zł

 

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

50 zł

 

- rozdział 92116 Biblioteki

 

50 zł

 

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

 

50 zł

 

7. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

 

216 zł

 

- rozdział 92695 Pozostała działalność

 

216 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

146 zł

 

§ 4430 Różna opłaty i składki

 

70 zł

 

 

 

§ 4

 

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę:

 

71 209 zł

 

1. Dział 750 Administracja publiczna

 

1 200 zł

 

- rozdział 75023 Urzędy gmin

 

1 200 zł

 

§ 4430 Różne opłaty i składki

 

1 200 zł

 

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

1 000 zł

 

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

 

1 000 zł

 

§ 4300 zakup usług pozostałych

 

1 000 zł

 

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

 

16 908 zł

 

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

 

1 408 zł

 

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 208 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

200 zł

 

- rozdział 80110 Gimnazja

 

300 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

300 zł

 

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

 

15 200 zł

 

§ 4300 Zakup usług pozostałych

 

15 200 zł

 

4. Dział 853 Opieka społeczna

 

51 435 zł

 

- rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

 

44 608 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

44 608 zł

 

- rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

 

6 827 zł

 

§ 3110 Świadczenia społeczne

 

6 827 zł

 

5. Dział 900 Gospodarka komunalna

 

400 zł

 

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

400 zł

 

§ 4270 Zakup usług remontowych

 

400 zł

 

6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

50 zł

 

- rozdział 92116 Biblioteki

 

50 zł

 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

50 zł

 

7. Kultura fizyczna i sport

 

216 zł

 

- rozdział 92695 Pozostała działalność

 

216 zł

 

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

 

216 zł

 

 

 

§ 4

 

 

 

Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

 

 

§ 5

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

do Zarządzenia Wójta Gminy Bielice

 

z dnia 28 listopada 2003r.

 

UKŁAD WYKONAWCZY

 

w zł

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Dochody

 

Wydatki

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

Zwiększenia

 

Zmniejszenia

 

750

 

75023

 

4410

 

 

 

 

 

1 200

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

 

 

 

 

 

 

1 200

 

Razem dział

 

 

 

 

 

1 200

 

1 200

 

754

 

75412

 

4210

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

Razem dział

 

 

 

 

 

1000

 

1000

 

801

 

80101

 

4010

 

 

 

 

 

 

 

1 208

 

 

 

 

 

4040

 

 

 

 

 

1 208

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

4430

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

80110

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

4410

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

 

80113

 

4010

 

 

 

 

 

5 000

 

 

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

 

4120

 

 

 

 

 

150

 

 

 

 

 

 

 

4210

 

 

 

 

 

7 000

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

 

 

15 200

 

 

 

 

 

4430

 

 

 

 

 

2 150

 

 

 

 

 

80195

 

203

 

156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

156

 

 

 

Razem dział

 

156

 

 

 

17 064

 

16 908

 

853

 

85314

 

201

 

 

 

44 608

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

 

 

 

 

 

 

44 608

 

 

 

85315

 

203

 

4 465

 

 

 

4 465

 

50

 

 

 

 

 

3110

 

 

 

6 827

 

 

 

 

 

 

 

85316

 

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3110

 

 

 

 

 

 

 

6 827

 

 

 

85319

 

201

 

1 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4010

 

 

 

 

 

1 100

 

 

 

Razem dział:

 

5 565

 

51 435

 

5 565

 

51 485

 

900

 

90015

 

4270

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

400

 

 

 

Razem dział

 

 

 

 

 

400

 

400

 

921

 

92116

 

4240

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

4410

 

 

 

 

 

50

 

 

 

Razem dział

 

 

 

 

 

50

 

50

 

926

 

92695

 

4210

 

 

 

 

 

 

 

216

 

 

 

 

 

4300

 

 

 

 

 

146

 

 

 

 

 

 

 

4430

 

 

 

 

 

70

 

 

 

Razem dział

 

 

 

 

 

216

 

216

 

OGÓŁEM

 

5 721

 

51 435

 

25 495

 

71 209

 

 

 

Uzasadnienie do Zarządzenia

 

Wójta Gminy Bielice

 

z dnia 28 listopada 2003r.

 

 

 

Zwiększenia budżetu gminy na 2003r. dokonano na podstawie:

 

 

 

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 365/2003 z 29.09.2003r. z 29.09.2003r. i 449/2003 z 15.11.2003r. na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej (500 + 600 zł) łącznie na kwotę 1 100 zł

 

 

 

2. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 396/2003 z 27.10.2003r. nr 419/2003 z 06.11.2003r. , nr 455/2003 z 20.11.2003r. na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (X= 1 783 zł, XI= 1 783 zł, XII= 899 zł) łącznie na kwotę 4 465 zł.

 

 

 

3. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 434/2003 z dnia 13.11.2003r. na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli na kwotę 156 zł.

 

 

 

Zmniejszenia budżetu gminy na 2003r. dokonano na podstawie:

 

1. Zarządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 384/2003 z dnia 20.10.2003r.

 

w rozdziale 85314 na kwotę 44 608 zł,

 

w rozdziale 85316 na kwotę 6 827 zł,

 

łącznie w dziale 853 Opieka społeczna 51 435 zł

 

w związku z przekazaniem w/w spraw z dniem 1 października 2003r. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 04-03-2020 10:39:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 04-03-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-03-2020 10:39:41