Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejstr zarządzeń Wójta Gminy Bielice od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019`` r.

REJESTR ZARZĄDZEŃ

WÓJTA GMINY BIELICE

od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA

Z DNIA

SPRAWA

UWAGI

1.

1/201

14 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr III/21/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018e. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2019r. W.120.1.2019

2.

2/2019

13 luty

2019r.

w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących postępowania w sprawach świadczeń wychowawczych. W.120.2.2019
3. 3/2019

13 luty

2019r.

w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dot. ustalenia prawa do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych. W.120.3.2019
4. 4/2019

13 luty

2019r.

w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych W.120.4.2019
5. 5/2019

13 luty

2019 r.

w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących przeprowadzenia W.120.5.2019
6. 6/2019

13 luty

2019 r.

w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczącej przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych. W.120.6.2019
7. 7/2019

27 luty

2019 r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.7.2019
8. 8/2019

27 luty

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.8.2019
9. 9/2019

12 marca

2019r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach. W.120.9.2019
10. 10/2019

25 marca

2019r.

w sprawie określenia wysokości stawek za najem poszczególnych wietlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Bielice. W.120.10.2019
11. 11/2019

29 marca

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. W.120.11.2019
12. 12/2019   w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.12.2019
13. 13/2019

10 kwietnia

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. W.120.13.2019
14. 14/2019

18 kwietnia

2019r.

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika OPS w Bielicach do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobit w ciąży i rodzin "za życiem" W.120.14.2019
15. 15/2019

18 kwietnia

2019r.

w sprawie upoważnienia pracownika OPS w Bielicach do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "za życiem" W.120.15.2019
16. 16/2019 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.16.2019
17. 17/2019

29 kwietnia

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.17.2019
18. 18/2019 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.18.2019
19. 19/2019

30 kwietnia

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.19.2019
20. 20/2019

17 maja

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.20.2019
21. 21/2019

28 maja

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.21.2019
22. 22/2019

5 czerwca

2019r.

w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Bielicach do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. W.120.22.2019
23. 23/2019 18 czerwca 2019r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji "Święta Plonów" w dniu 14 września 2019r. w miejscowości Swochowo. W.120.23.2019
24.

24/2019

26 czerwca

2019r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach W.120.24.2019
25. 25/2019

27 czerwca

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. W.120.25.2019
26. 26/2019

28 czerwca

2019r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032 W.120.26.2019
27. 27/2019

28 czerwca

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.27.2019
28. 28/2019

01 lipca

2019r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego. W.120.28.2019
29. 29/2019

01 lipca

2019r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego. W.120.29.2019
30. 30/2019

24 lipca

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. W.120.30.2019
31. 31/2019

24 lipca

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.31.2019
32. 32/2019

24 lipca

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.32.2019
33. 33/2019

29 lipca

2019

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Parsów. W.120.33.2019
34. 34/2019

29 lipca

2019r.

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Parsów. W.120.34.2019
35. 35/2019

29 lipca

2019r.

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzeń pracowników samorządowych w Urzędzie Gminy Bielice. W.120.35.2019
36. 36/2019

29 lipca

2019r.

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do roztrzygnięcia przetargów oraz regulaminu tej pracy. W.120.36.2019
37.

37/2019

8 sierpnia

2019r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Bielice. W.120.37.2019
38. 38/2019

13 sierpnia

2019r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego autobusów szkolnych. W.120.38.2019
39. 39/2019

26 sierpnia

2019r.

w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, wydzierżawienie i wynajmowanie nieruchomości. W.120.39.2019
40. 40/2019

28 sierpnia

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.40.2019
41. 41/2019

28 sierpnia

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.41.2019
42. 42/2019

28 sierpnia

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.42.2019
43. 43/2019

30 sierpnia

2019r.

w sprawie ustanowienia regulaminu i zasad wydatkowania funduszu sołeckiego oraz określenia podstawowych druków związanych z funduszem sołeckim w Gminie Bielice. W.120.43.2019
44. 44/2019

13 września

2019r.

w sprawie ustalenia warunków nabywania na własność urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych przez inwestora zewnętrznego z własnych środków na terenie Gminy Bielice. W.120.44.2019
45. 45/2019

16 września

2019r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach na rok szkolny 2019/2020. W.120.45.2019
46. 46/2019

17 września

2019r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. W.120.46.2019
47. 47/2019

17 września

2019r.

w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na 2020 rok. W.120.47.2019
48. 48/2019

26 września

2019r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego autobusu szkolnego. W.120.48.2019
49. 49/2019

27 września

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.49.2019
50. 50/2019 27 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. W.120.50.2019
51. 51/2019

30 września

2019e.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.51.2019
52. 52/2019

30 września

2019r.

w sprawie powołania komisji oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego i poprawnego wydatkowania środków określania zasad działania komisji. W.120.52.2019
53. 53/2019

8 października

2019r.

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bielice. W.120.53.2019
54. 54/2019

10 październik

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.54.2019
55. 55/2019

10 październik

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.55.2019
56. 56/2019

10 październik

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019 r. W.120.56.2019
57. 57/2019

14 październik

2019

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie. W.120.57.2019
58. 58/2019

23 październik

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.58.2019
59. 59/2019

30 październik

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.59.2019
60. 60/2019 30 październik 2019r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.60.2019
61. 61/2019

31 październik

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.61.2019
62. 62/2019

5 listopad

2019r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia statutów sołectw. W.120.62.2019
63. 63/2019

7 listopad

2019r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów bibliotecznych oraz środków nietrwałych w Gminnej Bibliotece w Bielicach. W.120.63.2019
64. 64/2019

14 listopad

2019r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. W.120.64.2019
65. 65/2019

18 listopad

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.65.2019
66. 66/2019

19 listopad

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.66.2019
67. 67/2019

20 listopad

2019r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów bibliotecznych, środków trwałych oraz środków nie trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej. W.120.67.2019
68. 68/2019

27 listopad

2019r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego autobusu szkolnego. W.120.68.2019
69. 69/2019

29 listopad

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.69.2019
70. 70/2019

29 listopad

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.70.2019
71. 71/2019

5 grudnia

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.71.2019
72. 72/2019

10 grudnia

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.72.2019
73. 73/2019

11 grudnia

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.73.2019
74. 74/2019

31 grudnia

2019r.

 w sprawie określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program działania instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach. W.120.74.2019
75. 75/2019

31 grudnia

2019r.

w sprawie powołania Dyrektora samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielicach. W.120.75.2019
76. 76/2019

31 grudnia

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.76.2019
77. 77/2019

31 grudnia

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.77.2019
78. 78/2019

31 grudnia

2019r.

w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2019r. W.120.78.2019

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 03-02-2020 13:06:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 03-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 05-02-2020 14:12:12