Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[wprowadź właściwy tytuł dokumentu]

WYBORY  SAMORZĄDOWE  2010

 Informujemy mieszkańców gminy Bielice, że w Dzienniku Ustaw  z  2010 roku  Nr 171, poz. 1151 ukazało się  ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików  województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów  wójtów , burmistrzów i prezydentów miast.

 Poniżej zamieszczamy treść rozporządzenia wraz z kalendarzem wyborczym.

 Wszelkie informacje na temat wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.  w tym między innymi informacje o:

 • tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta,
 • i inne niezbędne i ważne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: http://www.pkw.gov.pl

KALENDARZ WYBORCZY

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  BIELICE

z dnia 28 września 2010 roku

 

o numerach i granicach okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Bielice w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami [1]podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej ustalonych uchwałą Zarządu Gminy Bielice nr 322/98 z dnia 20 sierpnia 1998r. w sprawie podziału gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczenia siedziby Gminnej Komisji Wyborczej.

 

 

 

Nr okręgu wyborczego

GRANICE  OKRĘGU

Liczba radnych wybieranych

w okręgu

1

SOŁECTWA:   Będgoszcz, Chabowo, Chabówko.

2

2

SOŁECTWA:   Babin, Babinek, Parsów.

4

3

SOŁECTWO:   Nowe Chrapowo.

1

4

SOŁECTWA:   Bielice, Swochowo.

4

5

SOŁECTWA:   Linie, Nowe Linie, Stare Chrapowo.

4

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w  budynku Urzędu Gminy Bielice,
ul. Niepokalanej 34, pok. nr 5, telefon (91) 56-44-235, fax (91) 56-44-173.

 

 

WÓJT

Zdzisław Lech Twardowski

 

 

[1]Zmiany: Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Dz.U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766,  Dz.U.  z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, Dz.U.  z 2009 r. Nr 213, poz. 1651,  Nr 213, poz. 1652 i Dz. U. z  2010 r. Nr 57, poz. 356.

]

KOMUNIKAT

Gminnej  Komisji Wyborczej w Bielicach

z dnia 9 października 2010 roku

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dziennik Ustaw z 2010 r.Nr 176, poz. 1190)podaje się do wiadomości wyborców że, zgodnie z Postanowieniem Nr DSZ-720-1/10 Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia  7 października 2010r. w sprawie powołania terytorialnych komisji  wyborczych została powołana Gminna Komisja Wyborcza w Bielicach w następującym składzie:

 1. Krystyna  KAROWSKA
 2. Renata  KOŚCIELSKA
 3. Barbara  MOCARSKA
 4. Ewa  NOWACKA
 5. Adrian  SEWERYN
 6. Wioletta Elżbieta  STOLARSKA
 7. Halina Maria  WIĄCEK

Komisjana swoim pierwszym posiedzeniu dokonała wyboru przewodniczącegokomisjiktórym zostaławybrana Wioletta ElżbietaSTOLARSKAoraz zastępcyprzewodniczącego komisjiktórym zostaławybrana Barbara MOCARSKA.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Bielicach

 

Wioletta Elżbieta Stolarska

 

 

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach

z dnia 12 października 2010r.

 

o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych dla wyboru Rady Gminy Bielice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

 

Informuje się komitety wyborcze, że przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Bielice, Gminna Komisja Wyborcza przyjmować będzie w swojej siedzibie mieszczącej się w Urzędzie Gminy Bielice, pokój nr 5 w następujących dniach i godzinach:

15 października 2010r.(piątek)              godz. 13.00 – 15.00

18 października 2010r. (poniedziałek)   godz.   9.00 – 11.00

19 października 2010r. (wtorek)             godz. 15.30 – 17.30

20 października 2010r. (środa)               godz. 10.00 – 12.00

21 października 2010r. (czwartek)         godz. 13.00 – 15.00

22 października 2010r. (piątek)              godz. 17.00 – 24.00

 

Jednocześnie informuje się, że:

 

 1. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje komitetom wyborczym.
 2. Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu wyborczym tylko jedną listę kandydatów. Lista może zawierać najwyżej tyle nazwisk kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.
 3. Szczegółowe zasady zgłaszania kandydatów na radnych precyzują, co powinno zawierać zgłoszenie oraz jakie wymagane dokumenty należy dołączyć do zgłoszenia – zasady te określaustawa z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - ROZDZIAŁ 15. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA RADNYCH (Dz.U. z 2010r. Nr 176, poz. 1190)
 4. Pełne teksty przepisów prawnych dotyczące wyborów samorządowych są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.

 

UWAGA :W czasie pełnienia w/w  dyżurów przez Gminną Komisję Wyborczą komitety wyborcze mogą otrzymać w siedzibie Komisji wszystkie niezbędne wzory dokumentów w   zakresie poruszonych powyżej zagadnień.

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                          Gminnej  Komisji  Wyborczej

                                                                                                         w  Bielicach

 

                                                                                             Wioletta Elżbieta Stolarska

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach

z dnia 12 października 2010r.

 

o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Bielice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

 

Informuje się komitety wyborcze, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Bielice, Gminna Komisja Wyborcza przyjmować będzie w swojej siedzibie mieszczącej się w Urzędzie Gminy Bielice, pokój nr 5 w następujących dniach i godzinach:

18 października 2010r.(poniedziałek)   godz.   9.00 – 11.00

19 października 2010r. (wtorek)             godz. 15.30 – 17.30

20 października 2010r. (środa)               godz. 10.00 – 12.00

21 października 2010r. (czwartek)         godz. 13.00 – 15.00

22 października 2010r. (piątek)              godz. 17.00 – 24.00

25 października 2010r. (poniedziałek)   godz. 15.30 – 17.30

26 października 2010r. (wtorek)            godz.    9.00 – 11.00

27 października 2010r. (środa)               godz. 17.00 – 24.00

 

Jednocześnie informuje się, że:

 

 1. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta ma komitet wyborczy, który zarejestruje listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w gminie.
 2. Pełne teksty przepisów prawnych dotyczące wyborów samorządowych są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl.
 3. W czasie pełnienia w/w  dyżurów przez Gminną Komisję Wyborczą komitety wyborcze mogą otrzymać w siedzibie Komisji wszystkie niezbędne wzory dokumentów w zakresie poruszonych powyżej zagadnień.

 

                                                                            

 

 

                   Przewodniczący

                                                                                                     Gminnej  Komisji  Wyborczej

                                                                                                                    w  Bielicach

 

                                                                                                           Wioletta Elżbieta Stolarska  

 

 

KOMUNIKAT

Wójta Gminy Bielice

z dnia 12 października 2010r.

 

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010r., Nr 176, poz. 1190) w związku z § 2 ust. 5  uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy – kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych spośród wyborców danej gminy zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych,które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Pełnomocnik Wójta Gminy Bielice do spraw wyborów – Urzędnik Wyborczy.

Pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić po jednym kandydacie na członka każdej z obwodowych komisji wyborczych w gminie.

Zgłoszenia należy dokonywać na druku, którego wzór określa załącznik nr 2 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy.

 

Zgłoszenia należy składać w dniach: 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 i 29 października 2010 roku  w Urzędzie Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, pok. nr 3 w godz. 8.00 – 15.00.

 

Wykaz siedzib i numerów obwodowych komisji wyborczych  oraz druki zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można pobrać w Urzędzie Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, pok. nr 3, telefon  (91)56-44-220 lub (91) 56 44 235 lub ze strony internetowej: http://www.bielice.com.pl  z zakładki: WYBORY SAMORZADOWE 2010.

 

                                           WÓJT

 

                                              Zdzisław Lech Twardowski

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Bielice

z dnia 11 października 2010 roku

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176,poz. 1190) podaje się do publicznej wiadomości, że w wyborachdo rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  zarządzonych na dzień  21 listopada 2010r.na terenie gminy Bielice obowiązują następujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

 

 

 

Nr

obwodu

głosowania

 

 

 

GRANICE  OBWODU  GŁOSOWANIA

 

 

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

 

 

1

 

  Część gminy Bielice obejmująca miejscowości :

  Bielice, Linie, Nowe Linie, Nowe Chrapowo,

  Stare Chrapowo, Swochowo.

 

 

Sala konferencyjna Urzędu Gminy,

 Bielice

tel. (0-91) 56-44-235

 

 

 

2

 

  Część gminy Bielice obejmująca miejscowości :

  Babin, Babinek, Będgoszcz,  Chabowo, 

  Chabówko, Parsów.

 

 

Dom Strażaka,

 Babin

tel. (0-91)56-44-102

 

Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu  21 listopada 2010r. ( niedziela ) w godzinach od 800 do 2200, bez przerwy.

 

                                                                                   WÓJT

                                                                     Zdzisław Lech Twardowski

 

Bielice, dnia 03 listopada 2010 r. 

           GMINNA
KOMISJA WYBORCZA

       W BIELICACH

 

KOMUNIKAT

O ZASADACH LOSOWANIA JEDNOLITYCH NUMERÓW

DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH

ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 LISTOPADA 2010 R.

I.

1.   Gminna Komisja Wyborcza na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 64n numery:

 

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie ust. 5 pkt 2;

 

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

II.

1.   Losowanie odbędzie siępublicznie w dniu 04 listopada 2010 r. o godz. 16.00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, Sala Nr 5 (I piętro – budynek Urzędu Gminy Bielice).

2.   Losowanie będzie przeprowadzone w trakcie posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w następujący sposób:

1)  dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych. Oba rodzaje losowanych kartek będą umieszczone w małych i nieprzezroczystych pojemnikach lub nieprzezroczystych kopertach formatu C-6;

2)  czynności losowania dokonają dwaj członkowie Gminnej Komisji Wyborczej wyznaczeni przez Przewodniczącego Komisji. Jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej;

3)  wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

3.   Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie komunikatu Gminnej Komisji Wyborczej, pełnomocnikom komitetów wyborczych oraz podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.bielice.com.pl  w zakładce „ WYBORY SAMORZĄDOWE 2010”..

 

 

 

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Bielicach

Violetta Elżbieta Stolarska 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 10-01-2020 14:24:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 10-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 10-01-2020 14:24:01