Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2020 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.31.2020 Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bielice 2020-12-29 09:42:14
dokument W.0050.1.2020 Zarządzenie nr 1/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 02.01.2020r. w sprawie ustalenia kalkulacji kosztów przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sparwach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. 2020-01-07 14:27:10
dokument W.0050.2.2020 Zarządzenie nr 2/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 02.01.2020r. w sprawie ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów samochodowych nie będących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych, dla kierowców jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy Bielice. 2020-01-07 14:29:41
dokument W0050.3.2020 Zarządzenie Nr 3 /2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2020r. 2020-01-21 11:37:44
dokument W.0050.4.2020 Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 stycznia 2020r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Bielice dla samorządowej instytucji kultury. 2020-02-11 09:52:14
dokument W.0050.5.2020 Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia cey wydruku arkusza noramtywnego lub innego aktu prawnego. 2020-01-28 10:51:33
dokument W.0050.6.2020 Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Bielicach. 2020-02-05 09:22:39
dokument W.0050.7.2020 Zarządzenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Bielicach. 2020-02-05 09:24:37
dokument W.0050.8.2020 Zarządzenie nr 8/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2020 rok. 2020-03-12 11:25:26
dokument W.0050.9.2020 Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 marca 2020 w sprawie ogłoeszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-03-16 09:48:47
dokument W.0050.10.2020 Zarządzenie nr 10/20 Wójta Gminy bielice z dnia 16 marca 2020 r. w sparwie skróconego czasu pracy 2020-03-16 11:50:06
dokument W.0050.11.20 Zarządzenie nr 11/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2020 r. w sparwie szczególnych form udzielania pomocy dla mieszkańców Gminy bielice 2020-03-25 12:19:04
dokument W.0050.12.2020 zarządzenie nr 12/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 marca 2020 r. w sparwie wyznaczenia miejsc na bezłpatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszytkich komitetów wyborczych. 2020-04-01 11:32:48
dokument W.0050.13.2020 Zarządzenie ne 13/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2020 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu. 2020-04-01 11:35:14
dokument W.0050.14.2020 Zarządzenie nr 14/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 kwietnia.2020 r. w sprawie zmiany godzin pracy Urządu Gminy Bielice. 2020-04-23 12:17:23
dokument W.0050.15.2020 Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze 2020-06-22 14:25:34
dokument W.0050.16.2020 Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice. 2020-06-22 14:52:43
dokument W.0050.17.2020 Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach. 2020-07-01 12:45:39
dokument W.0050.18.2020 Zarządzenie Nr 18/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-07-15 08:51:43
dokument W.0050.19.2020 Zarządzenie nr 19/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Bielice w okresie od 03.08.2020 r. do 31.08.2020 r. 2020-07-31 11:05:19
dokument W.0050.20.2020 Zarządzenie nr 20/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 13.08.2020 w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami 2020-08-13 13:01:21
dokument W.0050.21.2020 Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2020 roku. 2020-08-19 09:38:30
dokument W.0050.22.2020 Zarządzenie nr 22/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 21.08.2020 w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami 2020-08-21 10:11:02
dokument W.0050.23.2020 Zarządzenie nr 23/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice. 2020-08-31 11:43:40
dokument W.0050.24.2020 Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2020 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sport. 2020-09-03 09:08:46
dokument W.0050.25.2020 Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 10 września 2020 r.w sprawie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Bielice. 2020-09-11 09:56:42
dokument W.0050.26.2020 Zarządzenie nr 26/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 października 2020 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych gminy Bielice. 2020-10-14 14:53:57
dokument W.0050.27.2020 Zarządzenie nr 27/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice. 2020-11-04 13:33:41
dokument W.0050.28.2020 Zarządzenie nr 28/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ramowych zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bielice. 2020-11-04 13:35:45
dokument W.0050.29.2020 Zarządzenie nr 29/20 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej " Wpieraj Seniora " i ustalenia zasad bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla seniorów. 2020-11-10 13:24:46
dokument W.0050.30.2020 Zarządzenie nr 30/2020 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 grudnia 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie ramowych zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Bielice. 2020-12-04 09:48:51