Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy Bielice

Rejestr i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy Bielice

Rejestr zaświadczeń o ukończonych szkoleniach przez członków OSP (uwierzytelnione kserokopie zaświadczeń z poszczególnych jednostek)

Ewidencja badań lekarskich okresowych członków OSP (Oryginały zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań do pracy na stanowisku strażak ratownik OSP)

Karta ewidencyjna działacza Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP (dot. wszystkich członków zarządów OSP i komisji rewizyjnych)

Rejestr wyposażenia jednostek OSP

Raporty z naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych

Wykaz budynków, pomieszczeń i stref przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice

Zbiór upoważnień wydanych dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gmin Bielice

Zbiór oświadczeń zobowiązujących osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice do zachowania tajemnicy danych osobowych i sposób ich zabezpieczenia

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice

Wykaz udostępnień danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Bielice dla osób, których te dane dotyczą

Wykaz udostępnień danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Bielice dla innych podmiotów niż osoby, których dane są przetwarzane

Wykaz podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych

Jawny rejestr zbiorów przetwarzanych w Urzędzie Gminy Bielice

Rejestr numeracji porządkowej

Ewidencja mienia komunalnego

Wykaz opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Zestawienie czynszu lokali mieszkalnych

Zestawienie czynszu dzierżawnego

Rejestr uchwał

Wykaz klubów radnych

Ewidencja działalności gospodarczej

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zbiór umów zleceń

Rejestr sprzedaży i zakupu

Rejestr zamówień publicznych

Ewidencja dróg gminnych

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

Baza azbestowa

Gminna ewidencja zabytków

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego

Ewidencja aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Rejestr osób skazanych do odbycia kary

Rejestr podatników

Wykaz płatników opłat niepodatkowych

Rejestr upomnień

Rejestr tytułów wykonawczych

Rejestr zaświadczeń w sprawach podatkowych

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych

Ewidencja podatników w tym osoby fizyczne i prawne

Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawach podatkowych

Rejestr aktów normatywnych własnych kierownictw urzędów

Rejestr zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń wójta jako organu gminy

Rejestr pełnomocnictw, upoważnień, wzorów podpisów, podpisów elektronicznych

Rejestr skarg i wniosków

Ewidencja delegacji służbowych pracowników urzędu gminy

Ewidencja delegacji służbowych radnych gminy Bielice

Ewidencja wyjazdów służbowych Wójta trwających powyżej 8 godzin

Rejestr petycji, postulatów i inicjatyw obywateli

Rejestr umów

Rejestr mieszkańców PESEL

Rejestr dowodów osobistych RDO

Rejestr zaświadczeń z ewidencji ludności i dowodów osobistych

Rejestr wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Rejestr wyborców

Rejestr zwolnień lekarskich pracowników Urzędu Gminy

Rejestr osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy

Rejestr szkoleń pracowników Urzędu Gminy

Ewidencja kontroli zewnętrznych (książka)

Rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 02-01-2020 14:58:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 02-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 02-01-2020 14:58:29