Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sesja nr IX

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Uchwała Nr IX/53/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie zmian w budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-05 11:29:13
dokument Uchwała Nr IX/54/2019 Rady Gminy Bielice z dnia 31 paźdiernika 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018 - 2032. 2019-11-05 11:48:40
dokument Uchwała Nr IX/55/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujacych na terenie Gminy Bielice. 2019-11-05 11:51:15
dokument Uchwała Nr IX/56/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2020 roku. 2019-11-05 11:53:38
dokument Uchwała Nr IX/57/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych. 2019-11-05 11:58:58
dokument Uchwała Nr IX/58/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdizernika 2019 r. w sparwie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2019/2021. 2019-11-05 12:09:19
dokument Uchwała Nr IX/59/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie utworzenia Palcówki Wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. 2019-11-05 12:12:16
dokument Uchwała Nr IX/60/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-11-05 12:17:03
dokument Uchwała Nr IX/61/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 paźdiernika 2019 r. w sparwie przyjęcia " Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. " 2019-11-05 12:25:08
dokument Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II prowadzonej przez Gminę Bielice. 2019-11-05 12:35:27
dokument Uchwała Nr IX/63/19 rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach.h 2019-11-05 12:37:22
dokument Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Bielice z dnia 30 października 2019 r. w sparwie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzytania przez przewoźników z przytanków komunikacyjnych, których włścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice. 2019-11-05 12:39:50
dokument Uchwała Nr IX/65/19 Rady Gminy Bielice z dnoia 30 października 2019 r. w sparwie oceny aktulności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice. 2019-11-05 12:44:36