Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kadencja VIII

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. 2019-10-22 12:57:46
dokument W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032. 2019-10-22 12:56:53
dokument W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice 2019-10-22 12:14:03
dokument W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2020 roku 2019-10-22 12:14:53
dokument W sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych 2019-10-22 12:15:45
dokument W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2019-2021 2019-10-22 12:19:44
dokument W sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej. 2019-10-22 12:21:47
dokument W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-10-22 12:23:24
dokument W sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.". 2019-10-22 12:25:27
dokument W sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II prowadzonej przez Gminę Bielice. 2019-10-22 12:26:21
dokument W sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach 2019-10-22 12:27:02
dokument W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice. 2019-10-22 12:27:41
dokument W sprawie zmiany uchwały nr XXVII/142/18 Rady Gminy Bielice z dn. 31.01.2018 r. w sparwie przystapienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu połozonego w obrebie ewidencyjnym Będgoszcz. 2019-10-24 14:56:33
dokument W sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice. 2019-10-22 13:03:36