Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie IX sesji Rady Gminy Bielice

                

                         ZAWIADOMIENIE

  Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję IX sesję Rady Gminy Bielice na dzień                                                                                                                                                                                           30 października 2019 r./ środa /na godz. 10.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bielice.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Bielice.
 3. Zgłaszanie zmian do porządku sesji.
 4. Przedstawienie informacji o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od VIII sesji Rady Gminy Bielice.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na VIII sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.
 7. Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bielicach o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 8. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Bielice.
 9. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych Wójta, Z-cy Wójta, Skarbnika i kierowników jednostek organizacyjnych gminy Bielice.
 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2019-2032.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2020 roku.
 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  rocznych podatku od środków transportowych.
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu    Wspierania Rodziny w Gminie Bielice na lata 2019-2021.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej.
 17. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Bielicach.
 18. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r."
 19. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  prowadzonej przez Gminę Bielice.
 20. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielicach.
 21. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników                        z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielice.
 22. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/142/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31.101.2018r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz.
 23. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                             Jan Adamski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 22-10-2019 11:12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krystyna Rutkowska 22-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 22-10-2019 11:15:28