Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarzadzenie Nr 40/2013 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach

W.0050.40.2013

Zarządzenie Nr 40/2013

Wójta Gminy Bielice

z dnia 04 grudnia 2013 r.

 

 

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

§1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Bielicach, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 51/2009 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy w Bielicach, zmieniającym zarządzeniem Nr 72/09 z dnia 01 września 2009 r., zarządzeniem Nr 85/09 z dnia 13 października 2009r., zarządzeniem Nr 25/09 z dnia 05 maja 2010 r., zarządzeniem Nr 58/10 z dnia 01 września 2010 r., zarządzeniem Nr 11/2011 z dnia 14 marca 2011 r., zarządzeniem Nr 40/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 84/2011 z dnia 24 listopada 2011 r., zarządzeniem Nr 97/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. i zarządzeniem Nr 10/2012 z dnia 02 kwietnia 2012 r., Nr 12/2013 z dnia 08 kwietnia 2013 r., Nr 23/2013 z dnia 21 czerwca 2013 r., wprowadzam następujące zmiany:

 

§ 2.1. W § 18 pkt 4 ppkt „b” otrzymuje brzmienie:

„Stanowisko ds. podatku VAT, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych pracowników OPS i Biblioteki, Księgowości- BIF oraz zamówień publicznych- ZP”

2. W § 18 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Samodzielne stanowisko pracy ds. Inwestycji, Budownictwa i Remontów – IB, Gospodarki Przestrzennej- GP, Drogownictwa- DR”

3. W § 19 wprowadza się zmianę struktury organizacyjnej urzędu, którą określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. W § 20 wprowadza się zmiany planie zastępstw stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Bielicach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

5. W § 25 pkt 2 ppkt 27 dopisuje się literę „e” w brzmieniu:

„Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Przygotowanie regulaminu udzielania zamówień publicznych
w urzędzie. Koordynowanie działań stanowisk pracy w zakresie udzielania zamówień publicznych. Udzielanie instruktażu w zakresie procedur. Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych w urzędzie. Przygotowanie dokumentów związanych
z powołaniem komisji przetargowej, prowadzenie spraw komisji przetargowej, sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych, pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej, uczestnictwo w postępowaniu odwoławczym. Współpraca z pracownikami urzędu w zakresie udzielania zamówienia publicznego.

6. W § 29 skreśla się pkt 4

 

§ 3. Zobowiązuję pracowników do zapoznania się z niniejszymi zmianami.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski


ZAŁACZNIK Nr 2

 

PLAN ZASTĘPSTW STANOWISK PRACY
W URZEDZIE GMINY W BIELICACH

 

1. Stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, Kadrowych zastępuje stanowisko ds. Informacji Niejawnych, ABI i IBT-IN, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zaopatrzenia, Wyborów.

 

2. Stanowisko pracy ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Turystyki i Rekreacji, Gospodarki  Komunalnej zastępuje wzajemnie stanowisko ds. Inwestycji, Budownictwa i Remontów, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa w zakresie spraw bieżących.

 

3. Stanowisko pracy ds. Obsługi Biura Rady, Działalności Gospodarczej, Archiwum  zastępuje wzajemnie stanowisko ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Nieruchomościami, Funduszy Europejskich.

 

4. Stanowisko pracy ds. Oświaty, Kultury i Sportu, Turystyki i Rekreacji, Gospodarki Komunalnej zastępuje stanowisko pracy ds. Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnej, Melioracji i Łąkarstwa w zakresie spraw bieżących.

 

5. Stanowisko pracy Sekretarki zastępuje stanowisko Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie prowadzenia korespondencji Urzędu (przyjmowanie, wysyłanie)

 

6. Stanowisko pracy ds. Rolnictwa, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Nieruchomościami, Funduszy Europejskich dodatkowo zastępuje stanowisko Sekretarki w zakresie bieżących spraw obsługi sekretariatu, BIP.

 

7. Stanowisko pracy ds. podatku VAT, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych  pracowników OPS i Biblioteki, księgowości oraz zamówień publicznych zastępuje wzajemnie stanowisko ds. płac i rozliczeń finansowych.

 

8. Stanowisko pracy ds. płac i rozliczeń finansowych zastępuje wzajemnie stanowisko  pracy ds. księgowości budżetowej.

 

9. Stanowisko pracy ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych  zastępuje wzajemnie stanowisko pracy ds. Wymiaru Podatków i Opłat, Promocji Gminy i Zdrowia.

 

10. Stanowisko pracy ds. Windykacji Należności Budżetowych, Środków Trwałych  zastępuje stanowisko pracy ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, Kadrowych w zakresie spraw obywatelskich.

 

11. Stanowisko pracy ds. Informacji Niejawnych, ABI i IBT-IN, Obrony Cywilnej i Zarządzania  Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych, Zaopatrzenia, Wyborów zastępuje stanowisko pracy ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, Kadrowych w zakresie spraw wojskowych i obronnych.

 

12. Stanowisko pracy Sekretarki zastępuje stanowisko ds. Obywatelskich, Wojskowych, Obronnych, Kadrowych w zakresie spraw kadrowych.


                ZAŁĄCZNIK NR 1  
                       
        SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W BIELICACH
                       
Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap
 
                     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zarzadzeniero-2.doc (DOC, 33.00Kb) 2019-09-12 11:21:19 45 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 12-09-2019 11:21:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 12-09-2019 11:21:19