Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje Sekretarza Gminy

Do zadań i odpowiedzialności Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

1) organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy;

2) prowadzenie w ramach posiadanych upoważnień, bieżących spraw gminy, za wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Skarbnika;

3) opracowywanie projektów zmian regulaminu organizacyjnego;

4) nadzór nad prowadzeniem rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego;

5) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;

6) nadzór nad  sprawami związanych z wyborami do organów państwowych, samorządowych, parlamentarnych i referendów ogólnokrajowych oraz spisami GUS;

7) przekazywanie danych statystycznych ( związanych z kadrami) do GUS;

8) pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego oraz podejmowanie decyzji w zakresie działania w stosunku do bezpośrednio podległych pracowników;

9) podejmowanie czynności kierownika urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta;  

10) nadzór nad realizacją zadań urzędu oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

11) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami urzędu;

12) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi w zakresie organizacji pracy i sprawnego wykonywania zadań;

13) prowadzenie całości dokumentacji w zakresie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych przez organy kontroli w urzędzie;

14) prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą;

15) sprawowanie nadzoru oraz egzekwowanie  stosowania, przestrzegania i znajomości przez pracowników urzędu: Instrukcji Kancelaryjnej, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów bhp, p.poż., ustaw o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych oraz innych aktów regulujących pracę urzędu;

16) dokonywanie oceny pracy bezpośrednio podległych pracowników (występowanie z wnioskami o wyróżnienie, nagradzanie, karanie, itp..);

17) udział w Sesjach Rady Gminy; 

18) przygotowywanie dokumentów związanych z naborem pracowników na stanowiska urzędnicze oraz udział w pracy komisji rekrutacyjnej;

19) przygotowywanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem służby przygotowawczej dla bezpośrednio podległych pracowników;

20) prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w urzędzie i Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy; prowadzenie spraw BHP, higieny pracy wszystkich pracowników

21) dbanie o podnoszenie kwalifikacji pracowników – organizowanie szkoleń pracownikom Urzędu;

22) prowadzenie ewidencji szkoleń pracowników urzędu;

23) wdrażanie do pracy nowych pracowników samodzielnych stanowisk ;

24) informowanie Wójta o konieczności zmian w obsadzie personalnej Urzędu;

25) prowadzenie czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia;

26) czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Urzędu dyscypliny pracy i kultury osobistej;

27) zapewnienie dostępu do przepisów prawnych – program LEX;

28) rozdzielanie i dekretowanie korespondencji do referatu BiF, samodzielnych stanowisk pracy , GBP i OPS;

29) dokonywanie poświadczeń własnoręczności podpisu w zakresie udzielonego upoważnienia;

30) stwierdzanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem;

31) nadzór nad pracami komisji przetargowych; 

32) opracowywanie zarządzeń dotyczących funkcjonowania urzędu;

33) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

34) przewodnictwo w komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 11-09-2019 10:04:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-09-2019 10:04:18