Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje Wójta

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1)    kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    podejmowanie czynności w zakresie prawa pracy oraz wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy;
3)    udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej oraz realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji;
4)    wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej, zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego oraz kierowanie tymi sprawami;
5)    kontrolowanie i ocenianie wykonywania zadań obronnych przez organy, podmioty, jednostki organizacyjne i organizacje;
6)    organizowanie edukacji społeczeństwa, dotyczącej przygotowania obronnego oraz prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych;
7)    wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;
8)    reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym oraz przed organami administracji rządowej;
9)    załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz wniosków i interpelacji (postulatów) radnych;
10)     przedkładanie na Sesję Rady sprawozdań z wykonywania Uchwał Rady;
11)     ogłaszanie oraz przedkładanie uchwał Rady Wojewodzie i RIO;  
12)     ogłaszanie uchwał Rady, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu;                   
13)     gospodarowanie funduszem płac;
14)     załatwianie skarg i wniosków;
15)     nadzorowanie realizacji budżetu Gminy;
16)     inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy;
17)     koordynowanie i opracowywanie projektów planów rozwoju gospodarczego Gminy;                                                                          
18)     zapewnienie przestrzegania prawa, czynności kancelaryjnych oraz terminowości wykonywanych zadań przez wszystkich pracowników komórek organizacyjnych Urzędu;
19)     okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz pracowników samodzielnych stanowisk, w celu uzgadniania ich współdziałania oraz realizacji zadań;
20)     rozstrzyganie sporów pomiędzy komórkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczących podziału zadań;
21)     udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
22)     przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
23)     poświadczanie własnoręczności podpisu w zakresie określonym w przepisach szczególnych;
24)     przyjmowanie oświadczeń majątkowych od Sekretarza, Skarbnika, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy, osób zarządzających oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania                  w jego imieniu decyzji administracyjnych;
25)     wydawanie przepisów porządkowych w sprawach niecierpiących zwłoki i mogących zagrozić bezpieczeństwu i życiu;
26)     nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie;
27)     wydawanie zarządzeń i poleceń służbowych;   
28)     rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność pracowników Urzędu;        
29)     wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa, uchwały Rady i Regulamin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 11-09-2019 10:02:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-09-2019 10:02:53