Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje wspólne dla wszystkich stanowisk pracy

Do wspólnych zadań wszystkich stanowisk pracy w urzędzie należy, a w szczególności:

1) prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych i podatkowych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

2) pomoc radzie, właściwym rzeczowo komisjom rady, jednostkom organizacyjnym gminy w wykonywaniu ich zadań;

3) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;

4) opracowywanie propozycji do strategii rozwoju gminy, planu inwestycyjnego, programów gospodarczych i budżetu;

5) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej;

6) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań;

7) sporządzanie sprawozdań GUS, analiz i bieżącej informacji o realizacji powierzonych zadań;

8) przechowywanie i archiwizowanie akt;

9) stosowanie zasad dotyczących obiegu dokumentów, w tym również elektronicznego;

10) stosowanie obowiązujących przepisów prawa i procedur, między innymi: przestrzeganie i znajomość instrukcji kancelaryjnej, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Polityki Bezpieczeństwa, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów bhp,  p.poż., ustaw o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych oraz innych aktów regulujących pracę urzędu;

11) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;

12) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych;

13) współdziałanie z jednostkami pomocniczymi gminy (sołectwami) i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie wykonywania ich zadań statutowych;

14) opracowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady oraz zarządzeń, regulaminów i niezbędnych instrukcji;

15) przygotowanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na interpelacje, zapytania i postulaty radnych, wystąpienia komisji Rady oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski mieszkańców;

16) zapewnienie przestrzegania informacji niejawnych;

17) wykonywanie określonych przez Wójta zadań związanych z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego, referendów, konsultacji i zebrań wiejskich;

18) współdziałanie z administracją rządową w zakresie prac zleconych związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i zarządzaniem kryzysowym;

19) współdziałanie z referatem finansowym, stanowiskami pracy oraz z jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;

20) umacnianie obronności RP, przygotowywanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w zakresie określonym w ustawach.

21) terminowe i rzetelne przekazywanie informacji w formie elektronicznej do zamieszczenia na BIP i stronę internetową urzędu w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych, ustawę o dostępie do informacji publicznej i rozporządzeń wykonawczych do ustaw.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 11-09-2019 10:01:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 22-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-09-2019 10:01:55