Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zadania i kompetencje OPS Bielice

Informacje podstawowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielicach

Siedziba: 74 - 202 Bielice, ul. Jana Pawła II 34

Tel: 564- 42- 28

Kierownik: Anna Kopacka

ZADANIA

na podstawie Ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz.414 z późniejszymi zmianami)

A. Zadania w zakresie pomocy społecznej:

 1. tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

 2. analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

 3. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,

 4. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

 5. praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

B. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej (gmina):

 1. prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

 3. pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych i innych, które nie mają żadnych źródeł utrzymania i nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym

 4. przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,

 6. inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikającej z rozeznanych potrzeb gminy.

C. Zadania własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym (gmina):

 1. udzielanie schronienia, posiłku niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym ,

 2. organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,

 3. świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

 4. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

 5. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

 6. praca socjalna,

 7. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

D. Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,

 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych oraz zasiłków macierzyńskich.

 3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne ( na podstawie przepisów szczegółowych),

 4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

 6. przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,

 7. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

 8. organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy,

 9. zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 11-09-2019 09:57:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 11-09-2019 09:57:54