Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr Uchwał Rady Gminy Bielice od 28.12.2017 do 19.10.2018

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 01.12.2014 do 20.11.2017 r.

Lp.

Numer uchwały

Uchwała w sprawie

Data podjęcia

Uwagi/zmiany

130

XXVI/130/17 Uchwalenia Budżetu Gminy Bielice na rok 2018 28.12.2017

28.03.2018

19.06.2018

19.10.2018

131.

XXVI/131/17 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielice na lata 2018-2032 28.12.2017

28.03.2018

132.

XXVI/132/17 Zmian Budżetu Gminy w 2017 roku 28.12.2017

 

133 XXVI/133/17 Przyjęcia strategii Rozwoje Gminy Bielice na lata 2017-2023 28.12.2017

 

134 XXVI134/17 Przyjecia lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 28.12.2017

16.02.2018

135 XXVI/135/17 Ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet prze przewodniczacych organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy- sołtysów 28.12.2017

 

135 XXVI/136/17 Ustalenia diet dla Radnych 28.12.2017

 

137 XXVI/137/17 Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice 28.12.2017

Uchylona 19.06.2018 na XXX sesji

138 XXVI/138/17 Uchwalenia Ramowego Planu Pracy Radnych Gminy Bielice na rok 2018 28.12.2017

 

139

XXVI/139/17

Zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2018 28.12.2017

 

140 XXVII/140/18 Uchylenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przewidziałania Narkomanii oraz innych Uzależnień wystepujacych w Gminie Bielice na 2018 rok 31.01.2018

 

141

XXVII/141/18

Uchylenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków OSP 31.01.2018

 

142 XXVII/142/18 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz 31.01.2018

 

143 XXVII/143/18 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminyych 31.01.2018

 

144 XXVII/144/18 zmieniajaca Uchwałę w sprawie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice 31.01.2018

 

145 XXVIII/145/18 zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023 16.02.2018

 

146 XXIX/146/18 podzaiłu Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kazdym okręgu 28.03.2018

 

147 XXIX/147/18 Zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Bielice 28.03.2018

 

148 XXIX/148/18 Przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice 28.03.2018

 

149 XXIX/149/18 Zmian Budżetu Gminy na 2018 rok 28.03.2018

 

150 XXIX/150/18 Zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielicena lata 2018-2023 28.03.2018

 

151 XXIX/151/18 Niewyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2019 28.03.2018

 

152 XXX/152/18 Rozporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdanieniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2017 rok 19.06.2018

 

153 XXX/153/18 Udzielenia Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 19.06.2018

 

154 XXX/154/18 Zmian budżetu gminy w 2018 roku 19.06.2018

 

155 XXX/155/18 Tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga i psychologa szkolnego oraz logopedy w szkole prowadzonej w Gminie Bielice 19.06.2018

 

156 XXX/156/18 Powołania komisji doraźnej 19.06.2018

uchylona 19.10.2018

157 XXX/157/18 zasad i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bielice 19.06.2018

 

158 XXX/158/18 projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 19.06.2018

 

159 XXX/159/18 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetarguustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntowej jako działka nr 16/1/5 o pow. 23/231 hapołożonej w obrębie geodezyjnym Będgoszcz gmina Bielice 19.06.2018

 

160 XXX/160/18 Uchylenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice

wejdzie w życie 01.07.2018

19.06.2018

 

161 XXXI/161/18 odwołania Piotra Wilczyńskiego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Bielice 14.09.2018

 

162.

XXXI/162/18 Ustaleni adla terenu Gminy malsymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 14.09.2018

 

163

XXXI/163/18 Ustalenia na terenie Gminy Bielice odstępów od zakazów spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych 14.09.2018

 

164 XXXII/164/18 Zmian w budżecie Gminy w 2018 19.10.2018

 

165 XXXII/165/18 Nieodpłatnego przejęcia działki oznaczonej numerem 219 połozonej w obrębie geodezyjnym Linie, gmina Bielice 19.10.2018

 

166 XXXII/166/18 Uchylenia uchwały nr XXX/156/18 z dnia 19.06.2018 w sprawie powołania komisji doraźnej 19.10.2018

 

   
 
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Weronika Tarka 18-02-2019 09:58:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Weronika Tarka 18-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 18-02-2019 09:58:55