Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2019 zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2019 Zarządzenia Nr 1/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019r. 2019-01-22 14:31:02
dokument W.0050.2.2019 Zarzadzenie Nr 2 Wójta gminy Bielice z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw Gminy Bielice. 2019-01-22 14:34:02
dokument W.0050.3.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie ustelania regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Bielicach 2019-08-09 09:03:19
dokument W.0050.4.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 26.02.2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. 2019-02-26 11:07:55
dokument W.0050.5.2019 Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 26.02.2019r. w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach. 2019-02-26 11:12:44
dokument W.0050.6.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 247 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019r. 2019-03-07 12:19:25
dokument W.0050.7.2019 Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 marca 2019r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacynej. 2019-03-11 07:55:30
dokument W.0050.8.2019 Zarządzenie nr 8/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 marca 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Danucie Grzegorek. 2019-03-20 08:08:23
dokument W.0050.9.2019 Zarządenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 27 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2019 roku z zakresu edukacji, wypoczynku dzieci i młodzieży. 2019-03-27 13:29:57
dokument W.0050.10.2019 Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 marca 2019r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego w trakcie organizacji 2019-03-28 14:22:49
dokument W.0050.11.2019 Zarządzenie nr 11/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 03.04.2019r. w sprawie zmainy Regulaminu pracy. 2019-04-04 11:54:37
dokument W.0050.12.2019 Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 08.04.2019r. 2019-04-08 08:27:12
dokument W.0050.13.2019 Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. 2019-04-15 08:52:06
dokument W.0050.14.2019 Zarządzenie Nr 14/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 19 kwietnia 2019r. 2019-04-17 08:45:46
dokument W.0050.15.2019 Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego informatycznej obsługi przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europoejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 2019-04-25 11:25:48
dokument W.0050.16.2019 Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 kwietnia 2019r. w sparwie ustalenia dnia 02 maja 2019 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-04-25 11:29:19
dokument W.0050.17.2019 zarzadzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 kwietnia 2019 r. w sprwie powołania komisji inwenteryzacyjnej. 2019-06-13 08:43:09
dokument W.0050.18.2019 Zarządzenie Nr 18/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-06-13 08:44:59
dokument W.0050.19.2019 zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 13 czerwca 2019r. w sparwie ustalenia kalkulacji kosztu przeprowadzenia rodzinnnego wyawiadu środowiskowego oraz opracowania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 2019-06-14 09:31:25
dokument W.0050.20.2019 Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych z okazji obchodów "Święta Plonów - Swochowo 2019 " 2019-06-24 07:47:39
dokument W.0050.21.2019 Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 czerwca 2019 r. 2019-06-25 13:39:12
dokument W.0050.22.2019 Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy, kierownika jednostki organizacyjnej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2019-07-02 13:59:54
dokument W.0050.23.2019 Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 lipca 2019 r w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-07-25 12:10:05
dokument W.0050.24.2019 Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 lipca 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-07-29 09:37:43
dokument W.0050.25.2019 Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-07-29 09:38:34
dokument W.0050.26.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie skróconeg czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-07-30 11:13:02
dokument W.0050.27.2019 Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sparwie dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy , Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-08-19 08:26:56
dokument W.0050.28.2019 Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2018 r. 2019-08-19 08:31:00
dokument W.0050.29.2019 Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Bielicve z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sparwie powołania Komisji do przeprowadzenie konkursu gminnego "Najładniejszy Wieniec" 2019-08-26 14:29:45
dokument W.0050.30.2019 Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-08-28 12:29:53
dokument W.0050.31.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami. 2019-08-29 11:43:24
dokument W.0050.32.2019 Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice. 2019-09-23 13:38:56
dokument W.0050.33.2019 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 16 września 2019 r. w sprawie obsługi Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia Koordynatora dla Urzędu Gminy Bielice. 2019-09-23 13:42:53
dokument W.0050.34.2019 zazrądzenie nr 34/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 16.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych rónowartości kwoty 30 000 euro. 2020-04-29 10:24:08
dokument W.0050.35.2019 zarzadzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 października 2019 r. w sparwie obsługi platformy ePUAP założonego do obsługi Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia Koordynatora dla Urzędu Gminy Bielice. 2019-10-23 09:35:55
dokument W.0050.36.2019 Zarządzenia Wójta Gminy Bielice Nr 36/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sparwie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństaw Informacji oraz Instrukcji zarzadzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice. 2019-10-31 11:53:18
dokument W.0050.37.2019 Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 paźdiernika 2019 r. w sparwie skróconego czasu pracy. 2019-10-31 11:55:10
dokument W.0050.38.2019 zarzadzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 listopada 2019 r. w sparwie wprowadzenia Polityki Kluczy w Urzędzie Gminy Bielice. 2019-11-05 13:34:58
dokument W.0050.39.2019 Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego z okazji ?Jarmarku Bożonarodzeniowego 2019r.? 2019-11-21 09:58:04
dokument W.0050.41.2019 Zarządzenie nr 41/19 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 grudnia 2019r. w sparwie skróconego czasu pracy. 2019-12-23 10:45:37
dokument W.0050.42.2019 Zarządzenienr 42/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2019 r. w sparwie dnia wolnego od pracy w 2019 r. dla pracwników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2019-12-23 10:48:38
dokument W.0050.43.2019 zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie skróconego czasu pracy. 2019-12-31 08:22:13
dokument W.0050.44.2019 Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Bielice z dnia 31.12.2019 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia wspólnej obsługi instytucji kultury prowadzonej przez Gminę Bielice. 2020-03-10 08:26:42