Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kadencja VIII

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2019 roku 2018-11-26 13:14:14
dokument w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2019. 2018-11-26 13:15:04
dokument w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2019 rok. 2018-11-26 13:13:33
dokument w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 2018-11-26 13:18:27
dokument w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. 2018-11-26 13:12:20
dokument w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. 2018-11-26 13:17:50
dokument w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.". 2018-11-26 13:17:05
dokument w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym budynku nr 34a, położonego przy ulicy Jana Pawła II w Bielicach wraz z przynależnym gruntem 2018-11-26 13:19:04
dokument w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 295/11 o pow. 0,0052 ha położona w obrębie geodezyjnym Chabowo, gm. Bielice 2018-11-26 13:19:39
dokument w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bielice. 2018-11-26 13:16:31