Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Klauzula informacyjna

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O REJESTRACJI, TRANSMISJI
ORAZ PUBLIKACJI W INTERNECIE OBRAZU I DŹWIĘKU
Z PRZEBIEGU OBRAD SESJI RADY GMINY BIELICE.

Administratorem danych osobowych pozyskanych w trakcie obrad sesji jest Gmina Bielice, Urząd Gminy Bielice ul. Niepokalanej 34,
74 - 202 Bielice, tel. 91 56 44 235, 91 56 44 220, fax. 91 56 44 173 ,
e-mail: sekretariat@bielice.com.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa jest, zgodnie
z art. 6 ust 1 lit c RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U.UE.L.2018.127.2 ze zm. Dz.U.UE.L.2016.119.1) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 20 ust 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24).

art. 20 ust 1b.  Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie
są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny
do realizacji celu, w którym zostały pozyskane oraz w stosownych przypadkach okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający
z przepisów prawa, w tym wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz okresu przechowywania wynikającego
z Instrukcji Kancelaryjnej. Nagrania monitoringu mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania, w innych przypadkach Administrator przechowuje nagrania monitoringu przez okres nieprzekraczający jednego miesiąca od dnia nagrania.

Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: przejrzystej
i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych a ponadto w stosownych przypadkach; dostępu do tych danych, ich sprostowania i uzupełniania; domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia
z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub realizowanego w interesie publicznym bądź niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego; nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu; uzyskania informacji
o ewentualnych odbiorcach jej danych; prawo do przenoszenia swoich danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany
w związku z udzieloną zgodą lub zawartą z Administratorem umową oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub dalej przetwarzanych
w oparciu o inną podstawę prawną.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom jedynie
z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych, w tym w związku
z działalnością Administratora w ramach państwowej sieci archiwalnej. Co do zasady dane mogą być powierzone
do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo tych danych.

 

 

Organem właściwym w sprawach skarg dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl

Kontakt z Inspektorem ochrony danych w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dostępny pod adresem Administratora, podanym na wstępie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-11-2018 13:48:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 22-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-11-2018 13:48:22