Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Akty prawa miejscowego 2018 r.

Lp.

Tytuł uchwały

Publikacja

1.

Uchwała Nr XXVII/141/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 marca 2018 r. poz.1031
2. Uchwala Nr XXVII/143/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaleiczenia dróg do kategorii dróg gminnych  Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 marca 2018 r. poz.1032
3. Uchwała Nr XXVII/144/18 Rady Gminy Bielice z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice Dz. Urz. Woj. Zach. z 1 marca 2018 r. poz.1033
4. Uchwała Nr XXIX/146/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

DZ. URZ. WOJ. 2018.2197
Ogłoszony: 07.05.2018

 

5. Uchwała Nr XXIX/147/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania "Stypendium Wójta Gminy Bielice"

DZ. URZ. WOJ. 2018.2013
Ogłoszony: 25.04.2018

 

6. Uchwała Nr XXIX/148/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice

DZ. URZ. WOJ. 2018.2014
Ogłoszony: 25.04.2018

 

7. Uchwała Nr XXIX/149/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r.

DZ. URZ. WOJ. 2018.1674
Ogłoszony: 12.04.2018

 

8. Uchwała Nr XXX/154/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r.

DZ. URZ. WOJ. 2018.3196
Ogłoszony: 05.07.2018

 

9. Uchwała Nr XXX/155/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga psychologa szkolnego oraz logopedy w szkole prowadzonej przez Gminę Bielice.

DZ. URZ. WOJ. 2018.3364
Ogłoszony: 16.07.2018

 

10. Uchwała Nr XXX/157/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bielice.

DZ. URZ. WOJ. 2018.3365
Ogłoszony: 16.07.2018

 

11. Uchwała Nr XXXI/163/18 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Bielice odstępstw od zakazów spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

DZ. URZ. WOJ. 2018.4629
Ogłoszony: 12.10.2018

 
 
 
12. Uchwała Nr XXXI/162/18 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Bielice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych napojów do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

DZ. URZ. WOJ. 2018.4673
Ogłoszony: 16.10.2018

 

13. Uchwała Nr XXXII/164/18 Rady Gminy Bielice z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r.

DZ. URZ. WOJ. 2018.4992
Ogłoszony: 29.10.2018

 

14. uchwała Nr II/9/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bielice w 2019 roku.

DZ. URZ. WOJ. 2018.5651
Ogłoszony: 06.12.2018

 

15. Uchwała Nr II/10/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2019.

DZ. URZ. WOJ. 2018.5652
Ogłoszony: 06.12.2018

 

16. Uchwała Nr II/11/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2019 r.

DZ. URZ. WOJ. 2018.5722
Ogłoszony: 10.12.2018

 

17. Uchwała Nr II/12/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023.

DZ. URZ. WOJ. 2018.5860
Ogłoszony: 17.12.2018

 

18. Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

DZ. URZ. WOJ. 2018.5861
Ogłoszony: 17.12.2018

 

19. Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Bielice z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-202
 
20. Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy w 2018 r. DZ. URZ. WOJ. 2019.1090
Ogłoszony: 20.02.2019
21.
Uchwała Nr III/21/18 Rady Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2019 r.
 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 05-04-2018 08:59:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 05-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 14-01-2020 09:21:22