Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2018 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2018 Zarządzenie Ne 1/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Bielice, Gminnej Biblioteki Publicznej za święto przypadające w dniu 06 stycznia 2018 r. 2018-01-29 10:52:23
dokument W.0050.2.2018 Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykorzystania prac społecznie użytecznych na 2018 r. 2018-01-29 10:53:49
dokument W.0050.3.2018 Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2018-01-29 10:54:43
dokument W.0050.4.2018 Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt do archiwum zakładowego na 2018 rok 2018-01-29 10:55:44
dokument W.0050.5.2018 Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszą tradycyjną pisankę wielkanocną" 2018-02-21 13:41:45
dokument W.0050.6.2018 Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielicach 2018-03-05 11:44:55
dokument W.0050.7.2018 Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie odwołania konkursu na "Najładniejszą tradycyjną pisankę wielkanocną" 2018-03-16 15:01:41
dokument W.0050.8.2018 Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 06 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2018-04-18 13:08:33
dokument W.0050.9.2018 Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji kampanii pt. "Dopalacze-powiedz stop!-2018" oraz kampanii "Przeciw pijanym kierowcom" na terenie Gminy Bielice w okresie od 17 kwietnia do 15 grudnia 2018 r. 2018-04-18 13:24:03
dokument W.0050.10.2018 Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro 2018-11-19 13:17:21
dokument W.0050.11.2018 Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku 2018-04-24 10:17:57
dokument W.0050.15.2018 Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku. 2018-05-22 13:08:33
dokument W.0050.17.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej i sportu 2018-06-05 09:11:57
dokument W.0050.18.2018 Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia konkursów gminnych z okazji obchodów "Święta Plonów - Bielice 2018" 2018-06-13 11:37:00
dokument W.0050.22.2018 Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2018-08-01 12:12:57
dokument W.0050.23.2018 Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2018-08-01 12:14:47
dokument W.0050.25.2018 Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów 2018-08-08 12:11:04
dokument W.0050.27.2018 Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2018-10-18 09:42:12
dokument W.0050.29.2018 Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2018-11-19 13:31:35
dokument W.0050.30.2018 Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2018-11-28 13:10:55
dokument W.0050.31.2018 Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bielice 2018-12-06 13:34:56
dokument W.0050.32.2018 Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach. 2018-12-07 10:30:13
dokument W.0050.33.2018 Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 7 grudnia 2018r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 30/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Bielicach 2018-12-13 14:08:01
dokument W.0050.34.2018 Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice. 2019-06-11 15:03:15
dokument W.0050.35.2018 zarzadzenie Nr 35/18 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Alinie Pluta- zastępcy Wójta Gminy Bielice. 2019-06-13 13:31:11
dokument W.0050.36.2018 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sparwie wyznaczenia przez Wójta osoby zastępującej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. 2019-11-22 13:33:39