Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 - 2023

Projekt

 

UCHWAŁA Nr ……../17

RADY GMINY BIELICE

z dnia 28 grudnia 2017r.

 

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 – 2023

 

Na podstawie art. 18 ust.2  pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 – 2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            Podstawowym instrumentem tworzącym zakres i kierunki działań rewitalizacyjnych jest program rewitalizacji, który stanowi inicjowany, opracowywany i przyjęty przez samorząd lokalny w drodze uchwały wieloletni program działań w sferze społecznej, ekonomicznej, przestrzennej, infrastrukturalnej, środowiskowej, kulturowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania                              i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem planistycznym, zawierającym zespół działań rewitalizacyjnych.

            Lokalny Program Rewitalizacji został przygotowany na podstawie ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 wydanych przez Ministra Rozwoju w dniu 2 sierpnia 2016 roku oraz „Zasad w zakresie opracowania programów rewitalizacji i realizacji działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020”, opracowanych  przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Gmina Bielice na podstawie umowy nr WZS-POPT/11/2017 zawartej  w dniu 18 lipca 2017 roku z Województwem Zachodniopomorskim pozyskała ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 dotację w wysokości 61 650,00 zł na realizację projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 – 2023”.

Mając na uwadze prawidłową i szeroko rozumianą współpracę mieszkańców gminy, przeprowadzone zostały spotkania informacyjne, sondaż ankietowy celem zidentyfikowania kluczowych problemów, obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Projekt dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji zawierający diagnozę, wizję i misję obszaru rewitalizacji oraz cele strategiczne i propozycje projektów został poddany konsultacjom społecznym, które odbyły się w dniach 28.11 – 30.11.2017r. Tym samym zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017- 2023 jest dokumentem kluczowym z punktu widzenia dalszego rozwoju gminy. Jest dokumentem strategicznym, który w wyniku diagnozy obszaru zakłada działania mające na celu wyeliminowanie napotkanych problemów w analizowanych sektorach.

Podjęcie powyższej uchwały umożliwi ubieganie się o środki unijne.

Mając powyższe na uwadze, przedłożenie niniejszego projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017 – 2023 do uchwalenia przez Radę Gminy Bielice należy uznać za zasadne.

 

Do pobrania: Projekt  Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023    

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 13_12_2017_14_43_40_lpr_gminy_bielice.pdf (, 39.06Mb) 2017-12-13 14:43:40 3 razy
2 13_12_2017_14_21_03_lpr_gminy_bielice.pdf (, 39.06Mb) 2017-12-13 14:21:03 2 razy
3 lpr_gminy_bielice.pdf (PDF, 39.06Mb) 2017-12-13 14:08:33 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 13-12-2017 14:07:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 13-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 13-12-2017 14:48:43