Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt

Uchwała Nr...../2017

Rady Gminy Bielice

z dnia 23 czerwca 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Na podstawie 18 ust. 1 w zawiązku z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1. Zatwierdza się do realizacji przez Gminę Bielice projekt w ramach Osi priorytetowej VIII Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.5 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych, pn. Wsparcie Zespołu Szkół w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS „Pyrzyce+”

§2. Przystępuje się do realizacji zatwierdzonego projektu od dnia 01.12.2017r. do dnia 30.06.2021 r.

§3. Wartość projektu wyniesie  499 932,34 PLN z czego przyznana kwota dofinansowania to  424 932,34 PLN oraz wkład własny z budżetu gminy 75 000,00 PLN.

§4. Realizację wyżej wymienionego projektu powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

W ramach podpisanego Kontraktu Samorządowego w dniu 02 czerwca 2016 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego a jednostkami samorządu terytorialnego takimi jak Powiat Pyrzycki, Gmina Banie, Gmina Bielice, Gmina Lipiany, Gmina Kozielice, Gmina Przelewice, Gmina Pyrzyce oraz Gmina Warnice został złożony wniosek o dofinansowanie projektu priorytetowego pod tytułem „Wsparcie Zespołu Szkół w Bielicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+"”.

W/w projekt jest skierowany do 180 dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. W projekcie zrealizowane zostaną następujące działania:

1.Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych 2.Uatrakcyjnienie zajęć specjalistycznych poprzez nowoczesne pomoce dydaktyczne 3.Wyposażenie pracowni szkolnych dla przedmiotów ścisłych w gimnazjum 4. Efektywne wykorzystanie narzędzi TIK (Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej) w praktyce szkolnej. Dla rodziców i opiekunów dzieci zostaną zorganizowane bezkosztowo warsztaty z zakresu umiejętności komunikacyjnych m.in. jak pomóc dzieciom, by radziły sobie z własnymi uczuciami, jak zachęcić dziecko do współpracy, zamiast stosowania kar zachęcanie do samodzielności.

 Wartość projektu wynosi 499 932,34 zł, z czego przyznana kwota dofinansowania wynosi 424 932,34 zł oraz wkład własny z budżetu gminy stanowić będzie kwota 75 000,00 zł.

Na sumę wartości wkładu własnego z budżetu gminy  zalicza się  koszt przywozów na zajęcia i odwozów z zajęć uczestników projektu (wkład własny 50 331,46 zł) oraz wyposażenie pracowni w sprzęt i wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (wkład własny 24 668,54 zł).

Data przystąpienia Gminy Bielice do realizacji projektu 01.12.2017 r. Data zakończenia realizacji projektu 30.06.2021 r.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 14-06-2017 13:21:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paula Ziemiańska 14-06-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 14-06-2017 13:21:37