Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/129/05 Rady Gminy Bielice z dnia 25 maja 2005r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na t


UCHWAŁA Nr XXIII/129/05

Rady Gminy Bielice

z dnia 25 maja 2005r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielice

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/123/05 Rady Gminy Bielice z dnia 24 marca 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1/. § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13 Wysokość stypendium przyznana uczniowi uzależniona jest od dochodu według następujących kryteriów:

1.jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn.zm.), stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 101% do 120% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

2. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 100%kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz. 593 z późn.zm.), stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).

3. maksymalna wysokość stypendium stanowi 120% kwoty określonej w art. 6, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 21-07-2005 09:36:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 21-07-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 21-07-2005 09:36:08