Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2016. 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  za rok 2016.    

                                                                                     

    Realizując ustawowy obowiązek wynikający  z  art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 tekst jednolity) przedkładam Radzie Gminy Bielice sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2016”. W myśl ww przepisu, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

 

Roczny Program Współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 przyjęty został przez Radę Gminy Bielice Uchwałą Nr X/51/15 w dniu 19 listopada  2015 roku.

1. Celami szczegółowymi Programu było:

 

? podniesienie jakości życia i pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy poprzez zwiększenie aktywności organizacji,

? wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,

? zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy poprzez włączenie do ich realizacji organizacji pozarządowych,

? zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

? otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,

? popieranie postaw pro-obywatelskich, przede wszystkim wolontariatu.

Istotną częścią współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjno-techniczne przy prowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów użyteczności publicznej i sprzętu.

W budżecie gminy Bielice zabezpieczono kwotę 3.000 zł. – na rok 2016.

Stowarzyszenia działające na terenie gminy Bielice nie występowały z wnioskami o dofinansowanie, ani też z propozycją przeprowadzenia zadania publicznego na rzecz społeczności gminnej w ramach otwartego konkursu ofert. 

2. Urząd Gminy Bielice przygotował i przedstawił do konsultacji społecznych projekt Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

-/ Termin konsultacji społecznych wyznaczono  od 22.10.2015 do 4 listopada 2015 r.

-/ Informacja o konsultacjach społecznych została umieszczona na stronie www.bielice.com.pl

-/ Program był także udostępniony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bielice oraz u pracownika na stanowisku merytorycznym.

-/ Opinie i uwagi można było  składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Bielice lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@bielice.com.pl  ewentualnie  pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego celu formularzu pobranym ze strony urzędu,

-/ W w/w okresie nie zgłoszono uwag dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-03-2017 13:12:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Mocarski 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-03-2017 13:12:06