Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

                                                                                                                                                              Projekt

 

 

 

 

UCHWAŁA NR ........

RADY   GMINY   BIELICE

 

z dnia .................... 2017 r.

 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.) oraz art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Uchwała określa dostosowanie sieci szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie Gminy Bielice w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

 

§ 2. Określa się  plan sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę  Bielice

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1) Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im Jana Pawła II  w Bielicach, ul. Jana Pawła II    

33A, 74-202 Bielice.

 

§ 3. Określa się następujące granice obwodu publicznej szkoły  podstawowej  mającej siedzibę

na obszarze Gminy Bielice na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1) Obwód Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II w Bielicach, obejmuje wszystkie miejscowości z terenu gminy Bielice tj.: Bielice, Babin, Babinek, Będgoszcz, Chabowo,  Chabówko, Linie, Nowe Linie, Nowe Chrapowo, Stare Chrapowo, Parsów, Swochowo.

 

§ 4. Określa się następujący plan sieci prowadzonych przez Gminę Bielice klas dotychczasowego

publicznego gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach prowadzonych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1) klasy dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Bielicach w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II prowadzone w  Szkole Podstawowej  z oddziałami przedszkolnymi im Jana Pawła II w Bielicach, 74-202 Bielice .

 

§ 5. Określa się następujące granice obwodu klas dotychczasowego gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II mających siedzibę na  obszarze Gminy Bielice na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:

1) Obwód klas dotychczasowego Gimnazjum w Bielicach w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II prowadzonych w Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im Jana Pawła II w Bielicach obejmuje: Bielice, Babin, Babinek, Będgoszcz, Chabowo, Chabówko, Linie, Nowe Linie, Nowe Chrapowo, Stare Chrapowo, Parsów, Swochowo.

 

§ 6. 1.Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach, w skład którego wchodzi dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum staje się ośmioletnią szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 33A, 74-202 Bielice.

 

2. Dniem rozpoczęcia działalności przez szkołę, o której mowa w ust. 1, jest dzień 1 września  2017 r.

3. Szkoła, o której mowa w ust. 1, rozpoczyna kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej

w roku szkolnym 2017/2018.

4. Dniem zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Bielicach jest dzień 31 sierpnia

     2017 r. 

 

§ 7. Określa się następujący projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Bielicę od dnia 1 września 2019 r.:

 

1) Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II  ul. Jana Pawła II 33A, 74-202  

     Bielice.

 

§ 8. Określa się następujące granice obwodu publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej mającej siedzibę na obszarze Gminy Bielice od dnia 1 września 2019 r.:

 

1) Obwód Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II

     33A, 74-202 Bielice  obejmuje: Bielice, Babin, Babinek, Będgoszcz, Chabowo, Chabówko, Linie,     Nowe Linie, Nowe Chrapowo, Stare Chrapowo, Parsów, Swochowo.

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej Gminy Bielice i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bielice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z ustawą wprowadzającą – Prawo oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do podjęcia uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

Po uzyskaniu pozytywnych opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz  związków zawodowych w sprawie projektu uchwały dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 22-03-2017 13:09:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ryszard Mocarski 22-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 22-03-2017 13:09:29