Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2017 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2017 Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2017 r. 2017-04-25 08:57:20
dokument W.0050.2.2017 Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt przez komórki organizacyjne Urzędu Gminy Bielice do Archiwum Zakładowego 2017-04-25 09:03:13
dokument W.0050.3.2017 Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 roku 2017-04-04 13:49:31
dokument W.0050.4.2017 Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania i realizacji kampanii pt. "Przemoc Boli" na terenie Gminy Bielice w okresie od 04 kwietnia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. 2017-04-25 09:05:54
dokument W.0050.5.2017 Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 19 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bielice w 2017 roku z zakresu podejmowania działań na rzezcz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez kulturalnych 2017-04-19 08:08:48
dokument W.0050.6.2017 Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice 2017-06-21 13:29:11
dokument W.0050.7.2017 Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy w Bielicach 2018-01-02 12:33:59
dokument W.0050.7a.2017 Zarządzenie Nr 7a/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego z okazji obchodów "Święta Plonów - Stare Chrapowo 2017 R 2017-06-21 13:31:24
dokument W.0050.8.2017 Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Bielice, kierownika jednostki organizacyjnej na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2018-01-02 12:40:35
dokument W.0050.9.2017 Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice 2018-01-02 12:43:02
dokument W.0050.11.2017 Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-01-02 12:45:58
dokument W.0050.12.2017 Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chabówko, gmina Bielice" 2018-01-02 12:53:48
dokument W.0050.14.2017 Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany terminu oraz regulaminu i powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu gminnego "Najładniejszy Wieniec" 2018-01-02 12:55:40
dokument W.0050.15.2017 Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadania związanego z rozwojem sieci gazowej na terenie Gminy Bielice 2018-01-02 12:58:09
dokument W.0050.16.2017 Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Urzędu Gminy Bielice, Gminnej Biblioteki Publicznej za święto przypadające w dniu 11 listopada 2017 r. 2018-01-02 13:00:17
dokument W.0050.17.2017 Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy 2018-01-02 13:01:23
dokument W.0050.18.2017 Zarządzenie Nr 18/2017 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bielice 2018-01-02 13:02:59