Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr 3/2016 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice z dnia 07 listopada 2016 roku

P r o t o k ó ł  Nr 3 /2016

z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Bielice

z dnia 07 listopada 2016 roku

 

 

Początek posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice-godz.10.00

Miejsce posiedzenia wspólnego komisji: sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

  W posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Bielice udział wzięło 14 radnych, w tym Przewodniczący Rady Gminy Bielice-Piotr Wilczyński.

Nieobecny był radny Marcin Ossowicz.

Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski, Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Inspektor Urzędu Gminy Bielice-Dominika Masrternak/podczas omawiania kwestii związanych z podatkami/.

Ad.1 Posiedzenie wspólne Komisji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice-Piotr Wilczyński, który powitał wszystkich przybyłych na dzisiejsze wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Bielice.

Ad.2 Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice.

Radny Cezary Tumasz zgłosił kandydaturę radnej Teresy Kwiatkowskiej, która wyraziła zgodę na przewodniczenie pracom komisji.

Na Przewodniczącą posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice wybrano jednogłośnie 13 głosami „za” Teresę Kwiatkowską, która podziękowała za wybór witając wszystkich uczestników posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice.

Ad.3 Na podstawie podpisanej listy obecności, Przewodnicząca posiedzenia wspólnego -Teresa Kwiatkowska stwierdziła, że jest quorum do prowadzenia prawomocnego posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice oraz poinformowała, że wszyscy z odpowiednim wyprzedzeniem projekt porządku posiedzenia otrzymali pytając, czy są propozycje zmian.

Ad.3 Nie zgłoszono wniosków o zmianę projektu porządku posiedzenia wspólnego komisji Rady Gminy Bielice.

Porządek został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” i przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie posiedzenia wspólnego i stwierdzenie quorum

  1. Wybór Przewodniczącego posiedzenia wspólnego komisji.
  2. Zgłaszanie zmian do projektu porządku posiedzenia wspólnego
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

1/ sprawie zmian budżetu gminy na 2016 r.,

            2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2017,

            3/określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2017 rok

           4/ określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

           5/ przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,

            6/ wydzierżawienia przez Gminę Bielice na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chabówko.

5.Zaopiniowanie spraw bieżących oraz informacje.

  1. Zamknięcie posiedzenia wspólnego komisji.

Porządek posiedzenia stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.


Ad.4

1/

Skarbnik Gminy Bielice-Halina Butkowska omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zwiększenie dochodów budżetu gminy dokonano na podstawie:

-umowy na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych na kwotę 8.344 zł.,

-jednorazowej i rocznej opłaty od firmy Wiatromil 42.000 zł.,

-umowy na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bielice” zawartej z WFOŚ i GW na kwotę 108.009 zł.,

-zwrotu nadpłaty podatku od towarów i usług z Urzędu Skarbowego za wydatki poniesione na budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 117.193 zł.

Przewodniczący Rady-Piotr Wilczyński: czy nie będą budziły zastrzeżeń wydatki Ministerstwa Finansów na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w paragrafie 6060 w związku z Programem Postępowania Naprawczego?

 Skarbnik Gminy Bielice: nie będzie uwag, bo są to środki naznaczone.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 został jednogłośnie 13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

2/ 

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: zanim przystąpimy do omawiania projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2017, chciałbym poinformować, że nie przedłożyłem projektu uchwały w sprawie podatku rolnego na rok przyszły ponieważ Rada Gminy może zgodnie z ustawą obniżyć cenę Prezesa GUS, która wynosi 52,44 zł. za 1 dt. żyta, w tym roku wynosi ona 53,75 zł. czyli o 1,31 zł. będzie niższa niż obowiązująca w roku bieżącym, a my zgodnie z przyjętym Programem Postępowania Naprawczego zobligowani jesteśmy do przyjęcia maksymalnej stawki GUS. Informacja dotycząca podatku rolnego stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Jeżeli chodzi o stawki podatku od nieruchomości pozostają one na niezmienionym poziomie z roku bieżącego, za wyjątkiem podatku od mieszkań, który proponuje się podwyższyć o 2 grosze. Przy domu o powierzchni 100 m rocznie podatnik zapłaci więcej 2 zł.

Niektóre maksymalne stawki ministerialne zostały obniżone, więc zobligowani byliśmy do ich zmniejszenia do obowiązujących na rok 2017 wysokości. Reasumując, podatki na rok przyszły będą znacznie niższe od tegorocznych.

Inspektor Dominika Masternak: nie ma projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta ponieważ jest ona niższa od tegorocznej. Skutkiem będzie 22 tys. zł. mniej wpływów do budżetu na 2017 rok.

Radny Andrzej Kołobycz: to czym pokryjemy ten niedobór w Programie Postępowania Naprawczego i jak to się będzie miało do przyszłorocznego budżetu?

Radny Jan Adamski: to jest pryszcz.

Skarbnik Gminy Bielice-Halina Butkowska: na cenę dt żyta nie miała wpływu Rada Gminy, bo jej wysokość ustala Prezes GUS, gdybyśmy obniżyli jako Rada Gminy cenę żyta przyjmowaną do obliczenia podatku rolnego to byśmy się tłumaczyli.

Inspektor Dominika Masternak: dokonała prezentacji multimedialnej dotyczącej podatku od nieruchomości, informując, że nie ma opodatkowanych gruntów pod jeziorami, bo decydującym jest zapis w ewidencji geodezyjnej gruntów.

Informacja w wersji papierowej stanowi załącznik Nr 6 do protokołu

Radny Dariusz Chytryj: a za jeziora dlaczego nikt nie płaci, przecież są na terenie naszej gminy ?.

Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska: zobligowani jesteśmy wszystkie pozycje w projekcie uchwały zamieścić bez względu na to czy one występują na naszym terenie, czy też nie.

Radny Dariusz Chytryj: a stawy?

Inspektor Dominika Masternak: objęte są podatkiem rolnym tak jak wynika to z ewidencji gruntów.

Przewodniczący Rady-Piotr Wilczyński: co to są wody powierzchniowe?

Inspektor Dominika Masternak: jeziora.

Przewodniczący Rady-Piotr Wilczyński: dlaczego u nas jest zero, skoro u nas takie wody powierzchniowe występują?

Sekretarz Gminy Bielice-Kamela Wilczyńska: podatek naliczany jest na podstawie złożonych deklaracji i informacji podatkowych jest ustawowe zwolnienie.

Inspektor Dominika Masternak: nie ma u nas gruntów rewitalizacyjnych. Mamy argument do Ministerstwa, że została podwyższona stawka podatku od mieszkań.

Radny Marcin Zięcina: ale w tamtym roku podwyżka od mieszkań wyniosła 18 gr. od 1 m kwadratowego.

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: podwyżka jest minimalna, a może być to dobrze odebrane przez ministerstwo, które trzyma rękę nad realizacją Programu Postępowania Naprawczego.

Radny Ryszard Kulig: chodzi o to, żeby wykazać się w ministerstwie.

Inspektor Dominika Masternak: nie ma u nas wpływów z tytułu podatku od materiału siewnego.

Radny Bogdan Wdówka: czy grozi nam to, że nie będzie w przyszłym roku wpływów od wiatraków?

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: nie. Nowa ustawa z maja br. założyła ograniczenie budowy siłowni wiatrowych, postawiono na fotowoltaikę, hydroenergię i biogazownie. Siłownia wiatrowa, to tylko beton i maszt. Idą boje, bo najdroższa jest turbina od 150-200% droższa od tej pierwszej części. Nie mogą nie płacić, bo jeżeli są one oddane do użytku to bez względu na to, czy będą one włączone czy też nie, podatek trzeba płacić.

Do 31 stycznia 2017 roku jest obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i wtedy będzie wiadome jakie będą wpływy z wiatraków.

Radny Bogdan Wdówka: na razie od jednego wiatraka jest 75 tys. zł.

Skarbnik Gminy Bielice-Halina Butkowska: a jaka będzie wysokość w nowym roku okaże się po złożeniu deklaracji.

Radny Marcin Zięcina: a jeżeli chodzi o rewitalizację?

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: nie ma u nas uchwały o rewitalizacji .

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Bielice na rok 2017 został jednogłośnie 13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

3/

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: proponuję pozostawienie stawek podatku od środków transportowych na niezmienionym poziomie, tzn. obowiązujących w roku 2016.

Radny Marcin Zięcina: czy zwiększyła się ilość pojazdów?

Inspektor Dominika Masternak: wyrejestrowano 3 pojazdy, a zarejestrowano 2 pojazdy.

Radny Tadeusz Stempień: ubezpieczenia bardzo podrożały więc może to mieć wpływ na mniejszą ilość pojazdów z uwagi na rosnące koszty.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2017 rok został jednogłośnie 13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

4/

Inspektor Dominika Masternak: poprzednie formularze były uchwalone na rok 2016, teraz proponuje się przyjęcie formularzy bez określenia terminu ich obowiązywania. Jeżeli zmienią się przepisy prawa w tym zakresie będzie wówczas przedłożony stosowny projekt uchwały.

Załączone do projektu uchwały załączniki /formularze zawierają tylko techniczne poprawki.

Radny Marcin Zięcina: czy nowe formularze będą dotyczyły nowych podatników?

Inspektor Dominika Masternak: tak.

Przewodniczący Rady-Piotr Wilczyński: we wszystkich deklaracjach osób prawnych tj. na podatek rolny, leśny i od nieruchomości w pierwszym okienku jest wpisane "Deklaracja na podatek (nazwa podatku) na ......... rok", czy to jest zapis prawidłowy?

Inspektor Dominika Masternak: do sesji wyjaśnię tę kwestię.

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego został jednogłośnie 13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

5/Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 został jednogłośnie 13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

6/Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: lokalizacja placu zabaw skonsultowana była z Radą Sołecką i radnym. Będzie to koszt dla gminy 500 zł. rocznie.  

Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia przez Gminę Bielice na okres 10 lat części nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Chabówko został jednogłośnie 13 głosami „za” pozytywnie zaopiniowany i stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad.6

Przewodniczący Rady-Piotr Wilczyński odczytał pisma w sprawach:

1/ stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. dot. przyłączenia do miasta Opola części terenów gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków z prośbą o poparcie stanowiska – załącznik Nr 12 do protokołu.

Wójt: nie wcinajmy się w nieswoje sprawy.

2/ rozpoczęcia procesu naboru do Polskiego Korpusu Korporacyjnego – załącznik Nr 13 do protokołu,

3/ pisma Posła na Sejm RP Stanisława Gawłowskiego dot. prośby o podjęcie uchwały popierającej budowę drogi S6 – załącznik Nr 14 do protokołu.

Radny Ryszard Kulig: toczę spór o art.49 kpa, chodzi o decyzję środowiskową dot. rozbudowy fermy kurzej w Swochowie. Nie było wywieszone w sołectwie Swochowo obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania przed wydaniem decyzji środowiskowej.

Decyzje dotyczące inwestycji powinny być wywieszone w sołectwie. Nie wszyscy mieszkańcy mają komputery i internet.

W BIP-ie powinna być tylko jedna zakładka, w której znalazłyby się niezbędne obwieszczenia dotyczące planowanych inwestycji w sołectwie. Obecnie jest tak, że obwieszczenie z 2 września 2016 r. znajduje się w ochronie środowiska zakładce „zawiadomienia/obwieszczenia”, a obwieszczenie z 2.10.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej rozbudowy fermy drobiu w Swochowie w zakładce ogólnej „obwieszczenia”.

Ja się odwołałem od decyzji.

Nie jest napisane w decyzji do kogo można się odwołać i w ciągu ilu dni, a do takich zapisów obliguje kpa. Powinno być uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: jak się chce psa uderzyć, to kij się znajdzie. Nie dam się wciągnąć w całą sprawę. Ja o zebraniu wiejskim dowiedziałem się 3 godziny przed zebraniem w Swochowie.

Ludzie mówią mi, że nie ma się czym przejmować, bo wszystko jest na nie.

Nikt nie będzie latał i wieszał co 15 minut ogłoszeń. Stowarzyszenie, w skład którego wchodzi radny Kulig miało prawo się odwołać od decyzji i się odwołało do SKO.

W sprawie Swochowa byłem już w prokuraturze.

Radny Ryszard Kulig: i dalej Pan będzie. Niestety ogłoszenia nie było wywieszonego na tablicy ogłoszeń w Swochowie.

Chcę wiedzieć, czy będzie wisiało ogłoszenie, do czego zobowiązuje art.3 ust.1 pkt 11 ustawy o ochronie środowiska –pytał radny Ryszard Kulig.

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: będzie wywieszane w sołectwie oprócz BIP i dodatkowo w sklepie będzie zostawiane. Jeżeli ma to wpływać na poprawność relacji, nakażę wywieszać.

Radny Jan Adamski: kpa nadal obowiązuje i obowiązują zasady podawania informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Można pogodzić ogłoszenie w Internecie z wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w sołectwie.

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: będzie wywieszane.

Radny Stanisław Kulig: gościu w Swochowie chce wybudować 2 nowoczesne kurniki zamiast adaptacji starych, nie chce więcej ptaków.

Ja się dziwię, że radny Ryszard mieszka najdalej od fermy i mu przeszkadza, ja mieszkam blisko i nie widzę z tym problemu. Śmierdzi tylko 6 razy w roku, gdy wypychany jest obornik i też są ustalone przepisy jak długo może leżeć obornik bez przykrycia.

Radny Ryszard Kulig: czy trudno jest zrozumieć, że przyszli do mnie mieszkańcy Swochowa prosząc o interwencję. Jestem radnym.

Trzeba wrócić do zera, żeby robić wszystko z obowiązującą procedurą.

Radny Dariusz Chytryj: jak jest z wodą w Babinku?

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: Rada Sołecka wszystko wie na ten temat i można się od nich dowiedzieć.

Radny Stanisław Kulig: z końcem listopada a początkiem grudnia br. planowany jest wywóz buraków, proszę o stworzenie możliwości ich wywozu drogami gminnymi.

Wójt Gminy Bielice-Zdzisław Lech Twardowski: proszę tuż przed konkretnym terminem wywozu buraków o telefon w tej sprawie.

Ad.7

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenie wspólne komisji Rady Gminy Bielice zamknęła o godz.11.30 Teresa Kwiatkowska dziękując wszystkim za udział w posiedzeniu.

 

 

 

                                                                       Przewodnicząca posiedzenia wspólnego

                                                                                Teresa Kwiatkowska

 

 

 

Protokołowała:

Alina Pluta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 12-01-2017 12:14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Pluta 12-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 12-01-2017 12:14:07