Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy Bielice zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym od dnia 04 stycznia 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r.

REJESTR ZARZĄDZEŃ

WÓJTA GMINY BIELICE

od dnia 04 stycznia 2016 r.  do dnia 20 grudnia 2016 r.

 

Lp. NUMER ZARZĄDZENIA Z DNIA SPRAWA UWAGI
1. 1/2016 04 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika OPS do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego W.120.1.2016
2. 2/2016 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania stałej komisji do prowadzenia przetargów i rokowań na sprzedaż, wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości W.120.2.2016
3. 3/2016 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo W.120.3.2016
4. 4/2016 15 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr XI/55/15 Rady Gminy Bielice z dnia 30.12.2015r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bielice na 2016 rok W.120.4.2016
5. 5/2016 15 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia sruktur formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Bielice W.120.5.2016
6. 6/2016 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Bielicach W.120.6.2016
7. 7/2016 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.7.2016
8. 8/2016 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie  i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.8.2016
9. 9/2016 04 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Będgoszcz  W.120.9.2016
10. 10/2016 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie W.120.10.2016
11. 11/2016 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie W.120.11.2016
         
13. 13/2016 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów W.120.13.2016
14. 14/2016 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomościpołożonych w obrębie Swochowo W.120.14.2016
15. 15/2016 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie W.120.15.2016
16. 16/2016 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.16.2016
17. 17/2016 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.17.2016
18. 18/2016 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji do przeprowadzenia oględzin upraw i użytków rolnych W.120.18.2016
19. 19/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Bielice W.120.19.2016
20. 20/2016 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w borębie geodezyjnym Swochowo W.120.20.2016
21. 21/2016 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.21.2016
22. 22/2016 06 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.22.2016
23. 23/2016 09 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Będgoszcz gm. Bielice W.120.23.2016
24. 24/2016 24 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.24.2016
25. 25/2016 01 czerwca 2016 r. dotyczące warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego W.120.25.2016
26. 26/2016 01 czerwca 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji Święta Plonów w dniu 10 września 2016 r. w miejscowości Bielice W.120.26.2016
27. 27/2016 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.27.2016
28. 28/2016 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.28.2016
29. 29/2016 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.29.2016
30. 30/2016 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.30.2016
31. 31/2016 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.31.2016
32. 32/2016 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.32.2016
33. 33/2016 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.33.2016
34. 34/2016 01 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu o udzielanie zamówień publicznych o wartości szacynkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro W.120.34.2016
35. 35/2016 01 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych W.120.35.2016
36. 36/2016 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie gm. Bielice W.120.36.2016
37. 37/2016 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie gm. Bielice W.120.37.2016
38. 38/2016 29 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.38.2016
39. 39/2016 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.39.2016
40. 40/2016 30 września2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.40.2016
41. 41/2016 03 października 2016 r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania procedury projektu budżetu na 2017 rok W.120.41.2016
42. 42/2016 03 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  W.120.42.2016
43. 43/2016 03 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 W.120.43.2016
44. 44/2016 03 października 2016 r. w sprawie wysokości za wynajem świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Bielice W.120.44.2016
45. 45/2016 07 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej  W.120.45.2016
46. 46/2016 07 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem W.120.46.2016
47. 47/2016 19 października 2016 r. w sprawie zmiany w załącznikach do Zarządzeń nr 36/2016 i 37/2016 Wójta Gminy Bielice z 28 września 2016 roku W.120.47.2016
48. 48/2016 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Swochowo W.120.48.2016
49. 49/2016 19 października 2016 r. w sprawie ogloszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Parsów gm. Bielice W.120.49.2016
50. 50/2016 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Linie gm. Bielice W.120.50.2016
51. 51/2016 19 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów W.120.51.2016
52. 52/2016 26 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.52.2016
53.        
54. 54/2016 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach W.120.54.2016
55. 55/2016 09 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Bielice W.120.55.2016
56. 56/2016 09 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie geodezyjnym Swochowo W.120.56.2016
57. 57/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.57.2016
58. 58/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.58.2016
59.        
60. 60/2016 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach W.120.60.2016
61. 61/2016 20 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku Vat w Gmine Bielice i jej jednostkach organizacyjnych W.120.61.2016
62. 62/2016 30 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Bielice i jej jednostek organizacyjnych  W.120.62.2016
63. 63/2016 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016 r. W.120.63.2016
64. 64/2016 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2016  W.120.64.2016

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 10-01-2017 09:49:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 10-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 11-12-2017 10:40:16