Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/111/04 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie wysokości stawek za zjęcie pasa drogowego


UCHWAŁA Nr XIX/111/04

Rady Gminy Bielice

z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 142,poz.1591;z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806; z 2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116, poz.1230 w związku z art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 204,poz.2086)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym ,

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 1. umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

oraz reklam,

 1. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż

wymienione w pkt.1-3.

§2,1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych,

o którym mowa w §1 pkt i 4,ustala się następujące stawki opłat za

każdy dzień zajęcia :

 1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości ………………-1,00zł;

 2. przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości -2,50zł;

 3. przy zajęciu jezdni powyżej 50% szer. do jej całkowitego zajęcia

- 4,00zł.

2.Zajecie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane

jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień .

3. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 traktowane jest

jak zajęcie 1m2 pasa drogowego.

§3.1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, w celu o którym mowa

w §1 pkt 2 ustala się następujące stawki opłat rocznych, jeżeli zajęcie

obejmuje:

 1. jezdnię -40,00 zł

 2. pozostałe elementy pasa drogowego na obszarze zabudowanym

-20,00 zł.

3. pozostałe elementy pasa drogowego poza obszarem zabudowanym

-10,00 zł.

4. drogowy obiekt Inżynieryjny - 80,00 zł.

2.Opłata ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa

drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za

zajęcie 1m2.

§4.1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa

w §1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni :

 1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub

usługowego :

- na terenie zabudowanym - 0,25zł,

- usytuowanego poza terenem zabudowanym - 0,15zł,

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł

3) reklamy - 1,00zł.

 1. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Halina Rabenda 15-02-2005 14:31:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Halina Rabenda 15-02-2005
Ostatnia aktualizacja: Halina Rabenda 15-02-2005 14:31:32