Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

          

            Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działają na podstawie Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach,  powołana została w 4 osobowym składzie zgodnie z  Zarządzeniem Nr 24/2019r. Wójta Gminy Bielice z dnia 26 czerwca 2019r. Są to przedstawiciele służb, którzy przeszli szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Przewodnicząca GKRPA:  Anna Maria Kopacka, tel.  91 5644 235 wew. 24  e-meil: ops@bielice.com.pl

Sekretarz GKRPA: Helena Bichta

Członek GKRPA: Janusz Pawlak

Członek GKRPA: Paweł Piwoni

 

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań interwencyjnych i profilaktycznych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

            Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększanie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach
w szczególności należy:

 

 1. Opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice.
 2. Rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzaniem w życie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice.
 3. Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, innych uzależnień, w tym narkomanii w zakresie m.in.:               
  a) zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, innych substancji, w tym narkotyków, oraz przemocą,                     
  b) udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  c) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy, w szczególności wobec dzieci
  i młodzieży.
 4. Rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
 5. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:
  a) kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  b) wnioskowanie do sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
 6. Prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:
  a) kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.                 
 7. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Bielice.
 8. Dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielice na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Bielice.
 9. Współdziałanie z organami gminy, instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia  i wartości abstynenckiej oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.


Ponadto Komisja może wydawać opinie w sprawie projektów dotyczących:

 1. Liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielice.
 2. Zasad usytuowania na terenie Gminy Bielice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
 3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bielice.

Instytucje pomocowe:

 1. 1) SP ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

  ul. Ostrowska 7

  71 – 757 Szczecin

  Tel. (91) 455 83 43

  fax: (91) 886 90 22

  e-mail: otu@otu.szczecin.pl;

  2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Zdroje”

  ul. Żołnierska 55 Szczecin

  Tel. (91) 487 60 70

  3) Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy Domowej

  ul. Plac Wolności 4
  74-200 Pyrzyce

  Tel. (091) 570 30 00

  środa 15 – 17 bezpłatne porady psychologiczne, prawne i pedagogiczn

 2. 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
  ul. Młodych Techników 7 

  74 – 200 Pyrzyce
  tel. (91) 39 79 046
  e-mail: pcpr@pyrzyce.info
  www.pcpr.pyrzyce.info

           

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 21-04-2016 14:22:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 21-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Weronika Tarka 04-07-2019 11:46:34