Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.

Sprawozdanie z działalności

Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

za 2015 rok.

 

         Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach działała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok  uchwalony zgodnie   z Uchwałą Nr III/12/14 Rady Gminy Bielice z dnia 3 grudnia 2014 r. oraz Uchwały Nr X/50/15 Rady Gminy Bielice z dnia 19 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
                   
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działała
w 6 osobowym składzie:

 

 1. Kamela Wilczyńska – przewodnicząca
 2. Anna Maria Kopacka – sekretarz
 3. Małgorzata Woronowicz – członek
 4. Iwona Kochel - członek
 5. Adam Fedorowicz – członek
 6. Janusz Pawlak – członek

        

         Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2015 rok wyniosły: 43.466,44 zł.                                                                                            

          W oparciu o zatwierdzony w 2015r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano kwotę: 41.466,44 zł.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wydano kwotę: 2.000,00 zł.

 

Zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2015r. zrealizowano następujące zadania:

 

1. Prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w miejscowościach : Linie ,Chabowo, Swochowo oraz  Parsów. Wydano kwotę25.808,67 zł.

 

Umowy – zlecenia dla opiekunów świetlic środowiskowych, zakup materiałów, jak również materiałów  dydaktycznych tj.  kolorowanki dla dzieci pt. ,, bezpieczne dziecko” - uczących dzieci postaw bezpieczeństwa, zakup poczęstunku dla dzieci.

Wydano kwotę: 23.808,67 zł.

 

 

         W okresie od stycznia do czerwca  oraz od września do grudnia 2015r.  na terenie naszej gminy działały 4 świetlice środowiskowe w: Liniach, Chabowie  Parsowie oraz Swochowie.

Średnia liczba dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych przedstawia się następująco: w Chabowie - 11,  Liniach – 13, Parsowie -16, Swochowie -15.

 

          W dniu 20 czerwca 2015 roku, opiekunowie wraz  dziećmi i młodzieżą
z świetlic środowiskowych uczestniczyli w wspólnym wyjeździe integracyjnym do Marianowa ( warsztaty piekarskie). Wraz z opiekunami udział wzięły 44 osoby.

Na miejscu dzieci wspólnie wyrabiały ciasto, formowały ciasteczka, piekły chlebki, które mogły zabrać do domu. Atrakcją wyjazdu okazała się również przejażdżka bryczką podczas, której można było podziwiać okolice. Po powrocie czekała pyszna pizza wypiekana w piecu chlebowym.

Wydano kwotę: 2.000 zł.

        

2.Profilaktyka w stosunku do osób uzależnionych i współuzależnionych oraz profilaktyka wśród dzieci i młodzieży.

 Wydano kwotę: 5.902,50 zł.

 

         W ramach społecznej Kampanii Profilaktycznej pt. „Przemoc boli” zakupiono pakiet dydaktyczny z ulotkami, które zostały przekazane do różnych instytucji na terenie gminy Bielice, tj. Zespół Szkół Publicznych, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminna Biblioteka Publiczna, Ośrodek Pomocy Społecznej a także do świetlic środowiskowych.

Wydano kwotę: 942,50 zł.

 

         W ramach działań Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach:                                         
 

 1. Odbywały się zajęcia z terapeutą do spraw uzależnień, polegające na przeprowadzaniu diagnozy, terapii psychologicznej osób z rodzin z chorobą alkoholową jak i rodzin, w których występuje przemoc oraz prowadzeniu porad indywidualnych.                                    
  Na 62 godziny pracy terapeuty z porad skorzystało 57 osób. Na wyznaczony termin nie przyszło 5 osób. 

     Wydano kwotę: 4.960,00 zł.

 1. Przeprowadzono z 5 osobami nadużywającymi alkohol oraz z 2 członkami rodzin rozmowy profilaktyczno – motywujące do poprawy sytuacji rodzinnej, a także prowadzony był stały monitoring tych rodzin w miejscu ich zamieszkania. Ponadto w ramach prowadzonej procedury Niebieskich Kart
  w 2015r., przedstawiciel GK ds. RPA cyklicznie udawał się do miejsca zamieszkania do 10 rodzin, sprawdzając czy w rodzinach nie dochodzi do form przemocy. Ponadto ściśle współpracowano z sądem jak również z pedagogiem szkolnym w zakresie poprawy sytuacji szkolnej dzieci z w/w rodzin.

 

 

PROFILAKTYKA W SZKOLE

 

 

         Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach uczestniczyli w następujących przedsięwzięciach:     

         W ramach kampanii pt. ,,Przemoc boli”, w Zespole Szkół Publicznych w Bielicach dnia 26 lutego 2015 roku odbył się „Dzień Bezpieczeństwa”, na lekcjach wychowawczych były przeprowadzane pogadanki na temat przemocy wykorzystując  ulotki ,, Przemoc boli” jak również były wyświetlane filmy „Lekcje przestrogi 3”. Filmy te miały na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży jakie zagrożenia niosą za sobą: korzystanie z cyberprzestrzeni, zażywanie narkotyków, stosowanie przemocy, itp.

 

            Dnia 4 grudnia 2015 roku odbył się „Dzień Profilaktyki”. Akcja miała na celu uświadomienie młodym ludziom jak niebezpieczne są używki. W ramach „Dnia Profilaktyki” uczniowie Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach mieli możliwość wzięcia udziału w spektaklach profilaktycznych teatru ,,Kurtyna”
z Krakowa. Dzięki Gminnej Komisji ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  uczniowie klas O- III  obejrzeli przedstawienie pt. „Z miłości do serduszka”. Ponadto dla klas IV-VI i Gimnazjum zaprezentowano zakupiony przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach zestaw elektroniczny „pokazujący ile jest smoły w papierosie”.

Wydano kwotę: 1.336,00 zł.

        

4.Przeszkolono nowego członka Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wydano kwotę: 150,00 zł.

 

5.Posiedzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydano kwotę: 1.575,00 zł.

 

         W 2015 roku komisja spotkała się 3 razy na posiedzeniach ogólnych. Ponadto           w miesiącu sierpniu 2015 roku odbyło się jedno posiedzenie wyjazdowe Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w składzie 2 osobowym
, gdzie w ramach czynności służbowych przeprowadzono na terenie gminy Bielice kontrolę 11punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W 4 punktach sprzedaży stwierdzono uchybienia występowania reklamy i promocji napojów alkoholowych |
w niedozwolonym miejscu. Wystosowano pisma przypominające o przestrzeganiu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U z 2012r. poz.1356 z późn. zm.). Zaplanowano w budżecie na rok 2016 szkolenie dla sprzedawców.

 

 

 

 

 

         W 2015 roku komisja pozytywnie zaopiniowała pod względem lokalizacji punktu 3 wnioski złożone przez przedsiębiorców i określiła, że są one zgodne z Uchwałą Nr III/18/02 Rady Gminy w Bielicach z dnia 30grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu/
z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak
i w miejscu sprzedaży oraz Uchwałą Nr VI/25/07 Rady Gminy Bielice z dnia
23 marca 2007r. w sprawie ustalania zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielice.

 

6. W ramach zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bielice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Wydano kwotę: 3.107,71 zł

 

     W dniu 7.02.2015r. w świetlicy wiejskiej w Bielicach odbył się ,,Bajkowy Bal Karnawałowy” zorganizowany  przez  Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz nauczycielki z Zespołu Szkół Publicznych. Panią:  Iwoną Kochel, Moniką Jóźwiak oraz Marzeną Zięciną.

Tego popołudnia sala wiejska w Bielicach została wypełniona po brzegi nie tylko przez dzieci i młodzież ale również przez ich rodziców. W bajkowy nastrój wprowadziły dzieci z klas II  przedstawiając bajkę o „Czerwonym Kapturku”. Następnie dzieci z klas I i IV pod kierunkiem pani Marzeny wykonały tańce, które nie tylko zachęciły wszystkich do zabawy ale również wprowadziły w radosny nastrój. Gościnnie swój program artystyczny (grę na fletach) zaprezentowała klasa III pod kierunkiem pani Bogumiły Kałużnej. Cała impreza urozmaicona była szeregiem ciekawych konkursów i zabaw z atrakcyjnymi nagrodami.

         Ponadto w  dniu 23 maja 2015r. w Starym Chrapowie odbyła się „Majówka” pod hasłem „Bawmy się wesoło bezalkoholowo” dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bielice. Impreza została zorganizowana między innymi dzięki  Gminnej Komisji  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przy współpracy z  nauczycielkami Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach. Panią:  Iwoną Kochel, Marzeną Zięciną, Moniką Jóźwiak.

Podczas wspólnej zabawy można było zobaczyć pokazy taneczne, przedstawienie teatralne pt. „Królewna Śnieżka”, pokazy psów policyjnych oraz pokazy strażackie. Zainteresowani mogli wziąć udział w pogadance z policjantem na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Zorganizowano również turniej piłki nożnej oraz wiele innych atrakcji, wśród których znalazły się dmuchane zamki, malowanie dzieciom twarzy, kącik fryzur, warsztaty malarskie i stoisko z rękodziełem. W całe przedsięwzięcie włączyli się członkowie Rady Rodziców, którzy przygotowali stoisko z popcornem, watą cukrową, kiełbaskami i napojami.

 

7.Umowa – zlecenie dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.       Wydano kwotę: 3.586,56 zł.

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

 

W ramach środków finansowych uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystano kwotę: 2.000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii.
 

         W dniu 27 maja 2015 roku, w ramach zorganizowanego „Dnia Zdrowia” uczniowie klas O-III, IV-VI i Gimnazjum mieli możliwość uczestniczenia
w programie profilaktyczno- terapeutycznym przygotowanym przez Teatr ,,Kurtyna”  z Krakowa.

Wydano kwotę: 1.200,00 zł.

 

         Ponadto 4 grudnia 2015 roku, w ramach ,,Dnia Profilaktyki” uczniom
z Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach sfinansowano spektakl teatralny z Teatru ,,Kurtyna” z Krakowa:

 •  ,, Nie jesteś sam” – kasy IV – VI Szkoły Podstawowej;
 •  ,, Bilet do raju” – klasy Gimnazjum.

Wydano kwotę: 800,00 zł.

                                                    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:44:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 17-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 17-03-2016 14:44:50