Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.0050.2016 Zarządzenia Wójta Gminy zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument W.0050.1.2016 Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2016 r. 2016-02-18 10:52:23
dokument W.0050.2.2016 Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 11 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin nielegalnej wycinki drzew w obrębie geodezyjnym Nowe Chrapowo 2016-02-18 10:55:50
dokument W.0050.3.2016 Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt spraw ostatecznie załatwionych do Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Bielice 2016-02-18 10:57:29
dokument W.0050.4.2016 Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-04-14 09:23:07
dokument W.0050.5.2016 Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w zakresie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2016-04-14 09:31:10
dokument W.0050.6.2016 Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w zakresie świadczenia wychowawczego 2016-04-14 09:33:00
dokument W.0050.7.2016 Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia i realizacji kampanii pt. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" na terenie Gminy Bielice w okresie od 01.04.2016 r. do 15.12.2016 r. 2016-04-14 09:35:35
dokument W.0050.8.2016 Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia postępowania w zakresie świadczenia wychowawczego 2016-04-14 09:40:16
dokument W.0050.9.2016 Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 01 kwietnia 2016 r. w sprawie stałego dyżuru 2016-05-11 10:17:19
dokument W.0050.10.2016 Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie realizacji wytycznych starosty pyrzyckiego zawartych w Powiatowym Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2016-2020 2016-05-11 10:51:12
dokument W.0050.11.2016 Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 2016-05-11 10:55:37
dokument W.0050.12.2016 Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice dotyczących postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2016-05-11 11:13:01
dokument W.0050.13.2016 Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 05 maja 2016 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do prowadzenia spraw w imieniu Wójta Gminy Bielice w sprawach o zasiłki dla opiekunów 2016-05-11 11:28:53
dokument W0050.14.2016 Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia konkursu gminnego z okazji obchodów Święta Plonów - Bielice 2016 2016-06-07 11:26:00
dokument W.0050.15.2016 Zarządzenie Nr 15/2016 Wojta Gminy Bielice z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bielice 2016-07-26 09:03:18
dokument W.0050.16.2016 Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2016-07-29 09:59:15
dokument W.0050.17.2016 Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dokonującej czynności kontrolnych 2016-09-30 10:08:15
dokument W.0050.18.2016 Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dokonującej czynności kontrolnych 2016-08-29 14:00:41
dokument W.0050.19.2016 Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 07 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursów gminnych organizowanych podczas "Swięta Plonów - Bielice 2016 " 2016-10-19 14:46:35
dokument W.0050.20.2016 Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 22 września 2016 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy w imieniu Wójta Gminy Bielice 2016-10-19 14:48:31
dokument W.0050.21.2016 Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Gminy w Bielicach dokonujących czynności kontrolnych 2017-03-16 14:45:43
dokument W.0050.22.2016 Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie obsługi konta platformy ePUAP założonego do obsługi Gminy Bielice i jej jednostek organizacyjnych oraz wyznaczenia Koordynatora dla Urzędu Gminy Bielice 2018-01-02 12:22:04
dokument W.0050.23.2016 Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Bielice 2017-12-12 11:51:03
dokument W.0050.24.2016 Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Bielice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawę w 2017 r. oleju opałowego 2017-12-12 11:50:00