Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Projekt uchwały w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Bielice

 

UCHWAŁA NR …/.../15

RADY GMINY BIELICE

z dnia … października 2015 roku

w sprawie programu postępowania naprawczego Gminy Bielice

 

Na podstawie art. 240a ust. 2 i art. 224 ust. 1 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 885 z późn. zm.),

 

Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się program postępowania naprawczego Gminy Bielice na lata 2015-2017, zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR …/.../15

RADY GMINY BIELICE

z dnia … października 2015 roku

 

 

Uchwałą CCLXVIII.457.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
z dnia 29 września 2015 roku wydano opinię negatywną o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Bielice z powodu niespełnienia w latach 2015-2021 relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W związku z brakiem możliwości uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie uchwałą Nr XXII.203.2015 wezwało Gminę Bielice do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego  i przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Obecnie Gmina Bielice znajduje się w trudniej sytuacji finansowej. Trudna sytuacja finansowa Gminy Bielice zdeterminowana jest przede wszystkim bardzo wysokim poziomem zadłużenia, przewyższającym możliwości finansowe Gminy. W 2016 roku poziom przypadających do spłaty rat kapitałowych w stosunku do dochodów kształtuje się na poziomie ponad 30%. Zaciąganie zobowiązań w instytucjach poza bankowych doprowadziło do sytuacji, w której stan zadłużenia na koniec 2015 roku stanowić będzie 113% dochodów ogółem. W strukturze zobowiązań Gminy występują kredyty
i pożyczki oprocentowane na bardzo wysokim poziomie (6%-12%).

Obecne koszty obsługi zadłużenia przypadające do spłaty od 2016 roku i w latach kolejnych wpływają na niezachowanie relacji, spełniających wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) . W związku z pojawiającym się zagrożeniem realizacji zadań publicznych oraz w odpowiedzi na wezwanie skierowane ze strony Kolegium RIO przystąpiono do opracowania wskazanego dokumentu i przedłożono go do uchwalenia. 

Program postępowania naprawczego Gminy Bielice zawiera:

  1. analizę stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego, w tym określenie przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych;
  2. plan przedsięwzięć naprawczych, wraz z harmonogramem ich wprowadzania;
  3. przewidywane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych, wraz
    z określeniem sposobu ich obliczania.

Podjęcie przedmiotowej uchwały pozwoli realizować i podjąć kolejne działania, co w dłuższej perspektywie przełoży się na polepszenie sytuacji ekonomicznej Gminy, uregulowanie kwestii zadłużenia, racjonalizację wydatków oraz usunięcie zagrożenia realizacji zadań publicznych. Przyjęcie programu postępowania naprawczego na lata 2015-2017 ma być formalnym rozpoczęciem procedury ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa, która ma przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej Gminy.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 program naprawczy.pdf (PDF, 2.16Mb) 2015-10-23 15:00:39 309 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-10-2015 15:00:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-10-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 23-10-2015 15:07:31