Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 12.02.2014 do 14.11.2014

Rejestr uchwał Rady Gminy Bielice od 12.02.2014 do 14.11.2014

Lp.

Numer uchwały

Uchwała w sprawie

Data podjęcia

Uwagi/zmiany

146.

XXXI/146/14

W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

12.02.2014

 

147.

XXXI/147/14

W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach

12.02.2014

 

148.

XXXI/148/14

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

12.02.2014

 

149.

XXXI/149/14

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

12.02.2014

 

150.

XXXI/150/14

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

12.02.2014

 

151.

XXXI/151/14

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984)

12.02.2014

 

152.

XXXI/152/14

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

12.02.2014

 

153.

XXXI/153/14

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego i podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako droga nr 163 o pow. 0,79 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice

12.02.2014

 

154.

XXXI/154/14

W sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bielice na 2014 rok

12.02.2014

 

155.

XXXI/155/14

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Bielice na rok 2014

12.02.2014

 

156.

XXXII/156/14

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

27.03.2014

 

157.

XXXII/157/14

W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

27.03.2014

 

158.

XXXII/158/14

W sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2015 rok

27.03.2014

 

159.

XXXII/159/14

W sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielice

27.03.2014

 

160.

XXXII/160/14

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych

27.03.2014

 

161.

XXXIII/161/14

W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

10.04.2014

 

162.

XXXIII/162/14

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

10.04.2014

Uchylona 29.05.2014 

163.

XXXIV/163/14

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice

29.05.2014

 

164.

XXXIV/164/14

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/3 o pow. 0,2003 ha położona w obrębie geodezyjnym Linie, gm. Bielice

29.05.2014

 

165.

XXXIV/165/14

W sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Powiatu Pyrzyckiego na okręgi wyborcze

29.05.2014

 

166.

XXXV/166/14

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bielice za 2013 r.

30.06.2014

 

167.

XXXV/167/14

W sprawie udzielania Wójtowi Gminy Bielice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

30.06.2014

 

168.

XXXV/168/14

W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

30.06.2014

 

169.

XXXV/169/14

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia

30.06.2014

 Uchylona 15.07.2014

170.

XXXVI/170/14

W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/169/14

15.07.2014

 

171.

XXXVII/171/14

W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia

29.07.2014

 

172.

XXXVII/172/14

W sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice

29.07.2014

 

173.

XXXVIII/173/14

W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

02.10.2014

 

174.

XXXVIII/174/14

Zmieniająca Uchwałę Nr XVII/89/12 Rady Gminy Bielice z dnia 05 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Bielice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

02.10.2014

 

175.

XXXVIII/175/14

W sprawie skargi pana Andrzeja Bernackiego

02.10.2014

 

176.

XXXIX/176/14

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok

14.11.2014

 

177.

XXXIX/177/14

W sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 roku

14.11.2014

 

178.

XXXIX/178/14

W sprawie określenia stawek rocznych podatku od środków transportowych na 2015 rok

14.11.2014

 

179.

XXXIX/179/14

W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bielice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

14.11.2014

 

180.

XXXIX/180/14

W sprawie udzielenia dotacji w roku budżetowym 2014 na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

14.11.2014

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 16-04-2015 09:46:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 16-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 16-04-2015 09:47:13