Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała XXXIX/178/14 Rady Gminy Bielice z dnia 14.11.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 roku.

 

Uchwała XXXIX/178/14

Rady Gminy Bielice

z dnia 14 listopada 2014 r.

 

 

w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości w 2015 roku.

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( DZ. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 40 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1.Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Bielice:

 

1) od gruntów:

 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni – 0,78 zł

 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 4,33 zł

 

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² powierzchni – 0,20 zł

 

2) od budynków lub ich części:

 

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni użytkowej – 0,50 zł

 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² powierzchni użytkowej – 21,70 zł

 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² powierzchni użytkowej – 10,24 zł

 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m² powierzchni użytkowej – 4,20 zł

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m² powierzchni użytkowej – 6,40 zł

 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3) i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

 

 

 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

 

 

Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 18-11-2014 14:19:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 18-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 18-11-2014 14:54:29