Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/ 2014

z sesji Rady Gminy Bielice

z dnia 29 lipca 2014 roku

 

Początek sesji - godz. 8.00

Miejsce sesji - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Bielicach.

Na stan 15 radnych, w obradach sesji udział wzięło 14 radnych.

Radni nieobecni: Zbigniew Kołodziej i Marcin Zięcina.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ponadto na sesji obecni byli: Wójt Gminy Bielice – Zdzisław Lech Twardowski, Skarbnik Gminy Bielice – Halina Butkowska, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielicach – Anna Maria Kopacka - lista obecności stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Na sesji obecni byli Sołtysi wg załączonej do protokołu listy obecności stanowiącej załącznik Nr 3 do protokołu.

Ponadto na sesji obecny był mieszkańcy wsi: Chabowo Edward Fiłkowski, wsi Linie - Henryk Kacperski z córką oraz dziennikarka Pulsu Powiatu.

Ad.1 Obrady XXXVII sesji Rady Gminy Bielice otworzył Przewodniczący Rady Gminy Bielice - Andrzej Kołobycz, który na podstawie podpisanej listy obecności stwierdził, że na stan 15 radnych, w obradach uczestniczy 13 radnych, jest więc quorum do prowadzenia prawomocnych obrad w dniu dzisiejszym. Następnie Przewodniczący obrad powitał wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję.

Ad.2 Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do przedłożonego porządku dzisiejszej sesji.

Nie zgłoszono propozycji zmian do przedłożonego porządku sesji.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za" i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2. Zgłaszanie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 30 czerwca 2014 roku.

5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXV i XXXVI nadzwyczajnej sesji do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiacych własność Gminy Bielice.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie sesji.

 

 

Porządek posiedzenia stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

 

Ad.3.Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji.

 

Protokoły z XXXV i XXVI nadzwyczajnej sesji zostały przyjęte 12 głosami "za i przy 1 głosie wstrzymującym się.

 

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Bielice od 30 czerwca 2014 roku.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności, które stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

 

Nie wniesiono zapytań w zakresie przedstawionego sprawozdania.

 

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Gminy Bielice powierzonych na XXXV i XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bielice do wykonania Wójtowi Gminy Bielice.

 

Wójt przedstawił sprawozdanie w powyższym zakresie, które stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Nie wniesiono zapytań w powyższym zakresie.

Ad.6.Interpelacje i zapytania radnych.

Nie zgłoszono interpelacji i zapytań radnych.

 

Ad.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie, z poprawką, aby przyjąć paragraf 4 w brzmieniu:

"Umowy określone w §1,§ 2 oraz § 3 zawarte zostaną na warunkach określonych w rezultacie rozstrzygnięcia przetargowego."

Proponowany § 4 miałby oznaczenie § 5, a § 5 oznaczenie § 6.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie poprawkę z posiedzenia wspólnego, którą przedstawił Przewodniczący posiedzenia wspólnego Piotr Wilczyński.

Poprawka,aby przyjąć § 4 w brzmieniu:

"Umowy określone w §1,§ 2 oraz § 3 zawarte zostaną na warunkach określonych w rezultacie rozstrzygnięcia przetargowego."

Proponowany § 4 miałby oznaczenie § 5, a § 5 oznaczenie § 6 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami "za".

 

Wiceprzewodniczący Rady-Krzysztof Mordal odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia.

 

Nie wniesiono zapytań i uwag w powyższym zakresie.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy oraz jej późniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia został przyjęty jednogłośnie 13 głosami "za".

Uchwała Nr XXXVII/171/14 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

Ad.8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiacych własność Gminy Bielice.

 

Przewodniczący posiedzenia wspólnego – Piotr Wilczyński przekazał informację o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały w powyższej sprawie.

 

Wiceprzewodniczący Rady-Krzysztof Mordal odczytał projekt uchwały w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielice.

 

Nie wniesiono zapytań i uwag w powyższym zakresie.

 

Ad. 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


 

Przewodniczący obrad zamnknął ten punkt, z uwagi na brak interpelacji i zapytań przystąpił do punktu 10.

 

Ad.10. Wolne wnioski i zapytania.

 

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: przypominam, aby interweniować w Zarządzie Dróg Powiatowych o dowiezienie do każdej wsi piasku przed zimą.

Henryk Kacperski: były rozdawane komputery z Unii Europejskiej, a moja niepełnosprawna córka nie otrzymała.

Radny Cezary Tumasz: chodzi o realizowany przez gminę projekt o przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, pan Kacperski nie otrzymał komputera, a niektóre rodziny otrzymały po dwa komputery .

Henryk Kacperski: nie byłem w ogóle powiadomiony o takiej możliwości.

Wójt: wszelkimi możliwymi środkami staraliśmy się dotrzeć do mieszkańców. O projekcie była mowa już pół roku temu. Może 3 lub 2 miesiące temu było zorganizowane w świetlicy wiejskiej w Bielicach spotkanie z udziałem specjalistów i potencjalnych beneficjentów. Zainteresowanie było marne, gdyż uważano, że jest to niemożliwe, aby otrzymać za darmo komputer.

Radny Stanisław Ryszard Wądołowski: była informacja z tym, że nikt nie wierzył, że faktycznie będą przyznawane nieodpłatnie komputery.

Henryk Kacperski: nie byłem powiadomiony o spotkaniu.

Wójt: spróbujemy pomóc, ale proszę nie zrzucać winy tylko na gminę.

Sołtys wsi Linie-Irena Szczęsna: w Liniach nie było informacji. Podobnie Sołtys wsi Swochowo-Małgorzata Głowacka stwierdziła, że w Swochowie nie było informacji.

Wójt: osoba, która złożyła fałszywe oświadczenie zwróciła komputer. Sprawa pana Kacperskiego i jego córki będzie rozpatrzona, postaramy się rozwiązać tę kwestię. Na 114 gmin w naszym województwie tylko 16 gmin podjęło się realizacji projektu.

Kierownik OPS w Bielicach-Anna Maria Kopacka: nabór jest, ale z PFRON-u, deklarując swoją pomoc w pozyskaniu komputera dla niepełnosprawnej córki pana Kacperskiego.

Osobiście zawoziłam do Linii plakaty o tym projekcie, były ulotki.

Zrobimy wszystko, aby pan Kacperski komputer otrzymał. Na dzień dzisiejszy nie możemy zmienić przeznaczenia przyznanego wcześniej komputera z naszego projektu, ale tak jak wcześniej wspomniałam postaram się o komputer z PFRON-u – mówiła kierownik OPS Anna Maria Kopacka.

Wójt: jest cel nadrzędny i napewno nie będziemy obojętni.

Przewodniczący obrad-Andrzej Kołobycz: czy pan Kacperski jest usatysfakcjonowany z odpowiedzi?

Henryk Kacperski: tak.

Sołtys wsi Linie-Irena Szczęsna: nie watpię, że informacja była przekazana, ale sklepy są prywatne i niekoniecznie jest to dobrze odbierane.

Radny Marcin Łapeciński: informacje powinny być przekazane Sołtysom.

Sołtys wsi Stare Chrapowo-Ignacy Maćkowiak: zapraszam wszystkich na Święto Plonów do Starego Chrapowa organizowane przez sołectwo i gminę Bielice, które odbędzie się 6 września 2014 r.

Jeżeli chodzi o informację o realizowanym przez gminę projekcie o przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu, to mieliśmy informację pozostawioną w naszym sklepie i dobrze się u nas sprawdza ten sposób informacji oraz na tablicy ogłoszeń, była też u mnie jako Sołtysa stosowna informacja.

Wójt: jutro w Babinie będzie Minister Rolnictwa Marek Sawicki o godz.10.45, w zwiazku z tym serdecznie zapraszam na to spotkanie wszystkich zainteresowanych sprawami rolnictwa. Ponadto jak wspominał Sołtys wsi Stare Chrapowo Ignacy Maćkowiak 6 września 2014 r. odbędzie sie Święto Plonów, na które już dziś serdecznie zapraszamy. Oczywiście będą konkursy, w tym na najładniejszy wieniec, proszę więc o zaprezentowanie swojej pracy podczas naszej lokalnej uroczystości. Dobrze byłoby także pojechać na Dożynki Diecezjalne, które odbędą się 24 sierpnia 2014 roku w Pyrzycach z jednym lub dwoma wieńcami z terenu naszej gminy.

Sołtys wsi Parsów: Gabriela Wasik: chętnie użyczymy organizatorom Święta Plonów narty do biegów, jest naprawdę świetna zabawa. Być może przydadzą się do konkurencji sportowej.

Radny Marcin Łapeciński: wyjeżdżając ze stacji benzynowej LUKOiL na dawną drogę Nr 3 w Będgoszczy nie ma spowalniaczy oraz linii zjazdu.

Wójt: wiem o tym, zobaczymy co da się zrobić.

 

Ad.11. W związku z wyczerpaniem porządku, obrady XXXVII sesji Rady Gminy Bielice o godz.8.30 zamknął Przewodniczący Rady – Andrzej Kołobycz dziękując za udział w dzisiejszej sesji.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 07-10-2014 09:57:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 07-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 07-10-2014 09:57:42