Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVIII/175/14 Rady Gminy Bielice z dnia 02 października 2014 r. w sprawie skargi pana Andrzeja Bernackiego

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/175/14

Rady Gminy Bielice

z dnia 02 października 2014 r.

 

w sprawie skargi pana Andrzeja Bernackiego.
 

Na podstawie art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U.z 2000 r. 98, poz.1071 z późn.zm./ Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

§1. Skargę pana Andrzeja Bernackiego z dnia 25.08.2014 r. na działania Wójta Gminy Bielice uznaje za bezzasadną.

§2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, które stanowi jej integralną część.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Andrzej Kołobycz


 


 


 


 


 


 


 

Uzasadnienie

W dniu 27 sierpnia 2014 roku do Przewodniczącego Rady Gminy Bielice wpłynęło pismo pana Andrzeja Bernackiego, w którym zwraca się o podjęcie interwencji przez Wójta Gminy Bielice dotyczącej zajmowania pasa drogi gminnej w Nowym Chrapowie. W dalszej części pisma zawarta jest skarga na działania Wójta Gminy Bielice.

Podnoszone zarzuty stronniczości i bezczynności Wójta nie znajdują swego uzasadnienia, ponieważ czynności wyjaśniające wykazały, iż Wójt Gminy Bielice podejmuje niezwłocznie interwencje w przypadku każdorazowego zgłoszenia bezprawnego zajmowania mienia komunalnego, w myśl art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/Dz.U. z 2013 r.,poz 594 z późn.zm./ Wójt wystosował wezwania do wszystkich wymienionych przez pana Andrzeja Bernackiego osób o usunięcie się z pasa drogi gminnej w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

Wójt Gminy Bielice podejmuje w powyższych sytuacjach stosowne czynności jako organ zarządzający mieniem komunalnym, bez względu na osoby, których dotyczą zgłoszenia.

W toku czynności wyjaśniających nie znalazły potwierdzenia zarzuty skarżącego, iż Wójt Gminy Bielice akceptuje bezprawne zajmowanie pasów drogi gminnej.

Na podstawie art.238 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Gminy Bielice informuje o treści art.239 § 1 k.p.a., który stanowi, iż" w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymywać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego".

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 07-10-2014 08:55:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 07-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 07-10-2014 08:55:57