Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Bielice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

W.120.30.2014 Zarządzenie Wójta Gminy Bielice z dnia 22 sierpnia 2014 r. W sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Gminie Bielice

SPROSTOWANIE

W związku z omyłkami pisarskimi w Zarządzeniu Nr 30/2014 zamieszczamy prawidłowe zarządzenie

>>> Zarządzenie do pobrania

 

W.120.30.2014                                                                                                              Bielice dn. 22.08.2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 30/2014

WÓJTA GMINY BIELICE

O PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM

z dnia 22.08.2014 r.

na podstawie: art. 28 ust 1 i 2, art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108, ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVII/171/14 Rady Gminy Bielice z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Bielice oraz jej póżniejszej dzierżawy wraz z prawem ponownego nabycia, Wójt Gminy Bielice

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Bielice, ograniczony do podmiotów prowadzących działalność związaną z obsługą rynku nieruchomosci w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, posiadających udokumentowane doswiadczenie w zakresie transakcji objętych przedmiotem przetargu, będących Bankami lub podmiotami wchodzącymi w skład holdingu bankowego krajowego zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 11b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, tekst jednolity z późn. zm.) w których co najmniej 50% udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki w sposób bezpośredni lub pośrednio posiada podmiot będący bankiem krajowym lub instytucją kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. 

I. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielicach

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bielicach

- strona internetowa Urzędu www.bielice.com.pl

II. Opis Przedmiotu zamówienia:                                                                                                                                                                                                               
Przedmiotem pisemnego przetargu ograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiacych własność Gminy Bielice, z zastrzeżeniem jej wydzierżawienia zbywcy oraz zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości po upływie 3 lat.

 

Obręb i nr działki

Powierzchnia działki

Księga

Wieczysta

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości

Linie

2/15

1,1491 ha

SZ2T/00017789/6

Niezabudowana działka gruntu z rosnącym starodrzewem parkowym, wchodząca w skład dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego (w okresie powojennym we władaniu państwowego gospodarstwa rolnego). Cena nieruchomości obejmuje również walory przyrodnicze rosnącego na tej działce starodrzewu parkowego, który stanowi dużą atrakcyjność działki. Ze względu na położenie działki w sąsiedztwie terenów zabudowanych, jak również ze względu na części składowe – zadrzewienia (starodrzew), które nie są lasem towarowym, drzewostan nie może być pozyskany (nie jest przewidziany do wyrębu).

Brak planu

188.728,00 zł

Linie

2/19

0,0810 ha

 

SZ2T/00017789/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZ2T/00017789/6

Działki niezabudowane, wchodzące w skład kompleksu działek budowlanych.

Położone są w odległości ok. 100 metrów od drogi publicznej Bielice – Linie, na obrzeżu północno – wschodniej  części wsi, w sąsiedztwie parku wchodzącego  w skład dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego. W bliskim sąsiedztwie znajduje się również boisko, świetlica wiejska i tereny usługowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice przyjętym Uchwałą nr XVII/87/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012r. działka oznaczona jest jako

„ tereny usług oświaty i kultury, zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi, usług sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.742,00 zł

Linie

2/20

0,0971 ha

36.852,00 zł

 

Linie

2/21

0,0934 ha

35.448,00 zł

 

Linie

2/22

0,0876 ha

         33.247,00 zł

 

Linie

2/23

0,0872 ha

23.643,00 zł

Linie

2/24

0,1100 ha

         29.814,00 zł

 

Linie

2/25

0,1100 ha

47.036,00 zł

 

Linie

2/26

0,1100 ha

         47.036,00 zł

 

Linie

2/27

0,1252 ha

          53.535,00 zł

 

Linie

2/28

0,0970 ha

          36.814,00 zł

 

Parsów

200/2

0,1060 ha

SZ2T/00029053/5

 Działki niezabudowane posiadające regularny kształt zbliżony do prostokąta. Położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej, gdzie jest sieć elektryczna i wodociąg. Przedmiotowe działki są nieuzbrojone. Na wykonanie przyłączy do działki wymagana jest zgoda dysponentów poszczególnych sieci uzbrojenia technicznego

Brak planu

Wydana decyzja   o warunkach  zabudowy – dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi związanymi z budynkami w Parsowie na dz. 200.

 

    13.894,00 zł

 

Parsów

200/3

0,1059 ha

    13.881,00 zł

 

Bielice

325/4

1,0835 ha

SZ2T/00031175/3

Działka, położona na obrzeżach miejscowości Bielice, bezpośrednio z dostępem drogi powiatowej na trasie Bielice – Parsów. Nieuzbrojona, ale znajduje się w zasięgu uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację sanitarną. Nad częścią działki przebiega napowietrzna część energetyczna.

Brak planu

W Studium Uwarunkowań

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. działka oznaczona jest jako „strefa lokalizacji funkcji produkcyjno-usługowych”

99.972,00 zł

 

Będgoszcz

60/2

0,1804 ha

SZ2T/00006099/2

Działki niezabudowane, położone w miejscowości Będgoszcz, w pobliżu jeziora Będgoszcz, przy drodze krajowej nr 3, na trasie ze Szczecina do Pyrzyc.

Działki przeznaczone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej                            i usługowej.

49.987,00 zł

 

 

Będgoszcz

60/3

0,2189 ha

57.623,00 zł

 

Będgoszcz

60/4

0,1533 ha

35.222,00 zł

 

Swochowo

162/1

0,1623 ha

SZ2T/00005438/4

Działka niezabudowana, położona  w centrum wsi, wśród zabudowy mieszkaniowej   i zagrodowej oraz w sąsiedztwie kościoła.              Z dostępem do drogi wewnętrznej, która łączy się z drogą powiatową na trasie Linie – Gryfino. Działka, ma nieregularny kształt, ale o korzystnych proporcjach. Teren nieogrodzony, zagospodarowany – młode drzewa owocowe, krzewy. Działka położona w zasięgu uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację sanitarną.

 

Brak planu

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bielice przyjętego Uchwałą nr XXXII/193/2010 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r. działka oznaczona jest jako „strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi usługami oraz strefa funkcji oświaty, kultury i sportu wraz z towarzyszącymi usługami”.

39.640,00 zł,

 

Swochowo

256/1

2,4365 ha

SZ2T/00071877/6

Niezabudowana nieruchomość rolna położona w obrębie Swochowo w pobliżu trasy Pyrzyce – Swochowo – Gryfino. Charakteryzuje się nieregularnym kształtem i zróżnicowaną konfiguracją terenu.

Brak planu

41.512,00 zł,

 

Parsów

446/2

1,2500 ha

SZ2T/00006100/3

Działka niezabudowana, położona ok. 400 metrów od głównych zabudowań wsi oraz bliskim sąsiedztwie nowej zabudowy –budynku jednorodzinnego. Nieruchomość nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Dojazd do działki drogą gruntową.

 

Brak planu

56.242,00 zł

 

Bielice

467/3

1,6500 ha

 

 

 

   SZ2T/00028604/6

 

 

 

 

 

Działki niezabudowane położone w obrębie geodezyjnym Bielice. Działki charakteryzują się regularnym kształtem zbliżonym do prostokąta. Położone są w zasięgu sieci elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

Brak planu

Wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 15 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowie boiska rekreacyjno - sportowego

452.741,00 zł,

 

Bielice

468/2

1,4800 ha

SZ2T/00009424/1

       572.495,00 zł

 

Chabowo

396/4

3,6304 ha

SZ2T/00013296/5

Działki niezabudowane położone 700 metrów od zabudowań wsi Chabowo, ok. 350 metrów od drogi głównej asfaltowej. Porośnięte w części drzewostanem olchowym a także topoli, brzozy, wierzby.

Brak planu

         26.973,00 zł

 

Chabowo

396/5

1,5061 ha

SZ2T/00005277/7

11.190,00 zł

CENA  WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI

 

WADIUM

 

MINIMIALNE POSTĄPIENIE – 1% wartości

2.034.267,00 zł + podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży

 

204.000,00 zł – które należy wpłacić do 22.09.2014r.

 

20.350,00 zł – w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych

Zastosowanie trybu przetargu pisemnego ograniczonego ma na celu wyłonienie potencjalnego  Nabywcy o stabilnej sytuacji finansowej , aby zabebzpieczyć zwrot nieruchomości Gminy Bielice opisanych w tabeli powyżej ( “Przedmiot przetargu”).

III. Obciążenia nieruchomości I zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

Nieruchomość oznaczona nr 446/2 o pow. 1,25 ha obciążona jest umową dzierżawy na czas oznaczony.

Nieruchomość oznaczona nr 467/3 o pow. 1,65 ha obciążona jest umową dzierżawy na czas oznaczony.

 

IV. Informacje i warunki uczestnictwa w przetargu oraz zobowiazania oferenta:

a) Sprzedaż nieruchomości  może nastąpić za cenę wyższą od ceny wywoławczej

b) Pisemne zgłoszenie uczestnictwa  wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu pkreślone w lit. d, należy złożyć do dnia 22.09.2014 r. do godziny 1500 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach , ul. Niepokalanej 34 w zamkniętej kopercie opisanej :  „Sprzedaż, dzierżawę i wykup nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Bielice.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wniesienia wadium

- kopię dowodów potwierdzających spełnienie warunków uczestnistwa w przetargu określone w lit. d

c) Oferta w formie pisemnej musi być złożona do dnia 22.09.2014 r. do godziny 1500 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34.

d) w przetargu mogą wziąć udział podmioty:

 • będące spółkami kapitałowymi
 • prowadzące działalność gospodarczą związaną z obsługą rynku nieruchomościami w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości  na własny rachunek oraz wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (oznaczona stosownie do Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • będące Bankami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r. poz 1376,tekst jednolity z późn. zm.)
 • wchodzące w skład holdingu bankoweho krajowego zgodnie  z art. 4 ust. 1 pkt 11b) ustawy z dnia 29 siernia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, tekst jednolity, z późn. zm.),
 • których co najmniej 50% udziałów/akcji w kapitale zakładowym Spółki w sposób bezpośredni lub pośrednio posiada podmiot będący bankiem krajowym lub instytucją kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 toku Prawo bankowe.
 • posiadające udokumentowane doswiadczenie w postaci zrealizowania  co najmniej dwóch transakcji zakupu dzierżawy i zwrotnego odkupu nieruchomości o łącznej wartości co najmniej 110% wartości ceny wywoławczej netto tj. kwoty 2 970 000, 00 zł, w ostatnich  2 latach;

e) warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości i na zasadach określonych w pkt VI. Niniejszych warunków

f) Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty Wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania w/w zezwolenia

g) Warunkiem zawarcia umowy przenoszącej własność z Oferentem wyłonionym w przetargu będzie wpłacenie całości zaoferowanej ceny nabycia Nieruchomości, w terminie wyznaczonym przez sprzedajacego nie później jednak niż  w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości.

h) Wybrany Oferent po nabyciu nieruchomości zawrze ze sprzedającym umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości na okres 3 lat i po tym okresie zobowiązuje się przenieść jej własnośc na sprzedajacego po cenie zakupu, zaś sprzedający zobowiązuje się tę nieruchomość odkupić

i) Umowa sprzedaży i dzierżawy zawarta będzie według wzoru dostarczonego przez oferenta, który musi uwzgledniać warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert:

1.Oferta powinna być sporzadzona w języku polskim i powinna zawierać:

 1.  Datę i miejsce sporządzenia oferty
 2. Nazwę lub firmę, adres siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) oraz REGON i NIP
 3. Aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji – wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert (dot. przedsiębiorców)
 4. W  przypadku spółek akcyjnych udokumentowanie spełnienia wymogów art. 393 kodeksu spółek handlowych.
 5.  Oferowaną cenę nabycia przedmiotu przetargu wyższą niż cena wywoławcza w zaokrągleniu do pełnych zł -  do wymienionej ceny doliczony zostanie podatek Vat w wysokości 23%  
 6. Proponowane warunki, na których Oferent zobowiązuje się zawrzeć umowę dzierżawy nieruchomości, w związku z nabyciem przedmiotu przetargu, czyli wysokość czynszu dzierżawnego ze wskazaniem wysokości czynszu miesięcznego oraz sumy czynszów dzierżawnych przez cały okres trwania dzierżawy (tj. okres 3 lat)
 7. Wskazanie nr rachunku bankowego, na który w przypadku wyboru innej oferty zostanie zwrócone Wadium przez Urząd Gminy Bielice
 8. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Bielice i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 9. Potwierdzenie wniesienia wadium na wskazane poniżej konto.
 10. Wzór umowy sprzedaży i dzierżawy zgodny z warunkami w niniejszym ogłoszeniu.
 11. Podpis oferenta lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.
 12. Pełnomocnictwo, jeżeli Oferent działa przez pełnomocnika.
 13. Dokument potwierdzający uzyskanie stosownej zgody na nabycie przedmiotu przetargu, jeżeli obowiazujące przepisy, statut, umowa spółki, akt założycielski przedsiębiorcy,
  wymaga zgody właściwego organu

2. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej oraz wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty  winny być podpisane przez Oferenta lub osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.

3. Dla celów przygotowania oferty data podpisania umowy sprzedaży i dzierżawy ustalona została na  dzień 09.10.2014 r.

4. Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ofertę należy złożyć
w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu, które powinno być opisane według następującego wzoru:

 

Oferta na : „Sprzedaż, dzierżawę i wykup nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Bielice.

 Nie otwierać przed ….................. r. godz. …..............

Sprzedajacy: Gmina Bielice

Oferent: …......................................(nazwa i adres, nr telefonu)

  

 

Oferta powinna być złożona w terminie do dnia  22.09.2014 r. do godziny 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34.

O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Bielicach.

Dotyczy to również ofert składanych drogą pocztową.

 

 

 

Do ofert dołączyć należy:

-         Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia;

-         Szczegółowy harmonogram płatności czynszu – załącznik nr 3 do ogłoszenia;

-         Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń – załącznik nr 4 do ogłoszenia

-         Dokument potwierdzający wniesienie Wadium;

-         Wzór umowy sprzedaży i dzierżawy nieruchomości;

-         Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikaja z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

 

VI. Wymagania dotyczące Wadium:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych tysięcy zł tj. 204 000 zł (słownie: dwieście cztery tysiące  złotych), które uczestnicy przetargu wnoszą w pieniądzu przez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bielicach,  nr  52938710135500028620000070     w terminie do dnia 22.09.2014 r. z dopiskiem “Wadium do przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gminie Bielice ”

2. Datą dokonania wpłaty Wadium jest data uznania rachuku bankowego Urzędu Gminy w Bielicach.

3. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu zwraca się oferentom bez oprocentowania, na wskazany przez oferenta rachunek bankowy, niezwłocznie po odwołaniu przetargu,  zamknięciu przetargu , uniewąznieniu przetargu  lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

4. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 


 

 


VII. Postanowienia końcowe:

  

1. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu dokona kwalifikacji podmiotów, które będą mogły uczestniczyć w przetargu pisemnym ograniczonym, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bielicach w dniu 25.09.2014 r. listy zakwalifikowanych uczestników
3. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu, w trakcie której nastąpi otwarcie ofert i ich ocena formalna odbędzie się w dniu 26  września 2014 r.        o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, Sala Konferencyjna

4. W części niejawnej przetargu Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, biorac pod uwagę cenę sprzedaży oraz sumę kosztów, jakie korzystający będzie musiał ponieść w toku realizacji umowy dzierżawy, lub stwierdzi, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

5. Przewodniczący Komisji Przetargowej zawiadomi na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

6. Umowa zostanie zawarta w formie Aktu Notarialnego.

7. W przypadku nie przystąpienia Nabywcy do zawarcia wymienionych umów  Wójt może odstąpić od zawarcia  umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

8. Po upływie 3 letniego okresu dzierżawy nieruchomości, nabywca obowiązany jest przenieść z powrotem na sprzedawcę własność nieruchomości, za cenę określoną w umowie sprzedaży i dzierżawy zwrotnej.

9. Koszty sporządzenia umów notarialnych oraz opłat sądowych związanych z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca

10. Nieruchomość można ogladąć po wcześniejszym uzgodnieniu z Gminą.

11. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Bielice. Skargę składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wyniku pisemnego przetargu ograniczonego. W przypadku wniesienia skargi, Wójt Gminy Bielice wstrzymuje dalsze czynności związane z  przetargiem, do czasu jej rozpatrzenia i podania do publicznej wiadomości.

12. Wójt może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg, lub uznać skargę za niezasadną . Po rozpatrzeniu skargi Wójt Gminy Bielice zawiadamia skarżącego, a informacę o sposobie rozpatrzenia skargi wywiesza się niezwłocznie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielicach.

13. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, albo w razie uznania skargi za niezasadną, Wójt podaje do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bielicach na okres 7 dni informacji o wyniku przetargu.

14. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu w terminie wyznaczonym przez Wójta . Protokół stanowi podstawę  zawarcia umowy sprzedaży i dzierżawy. Odmowa podpisania protokołu będzie jednoznaczna z odmową zawarcia umowy sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.

       

 

 

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Sprzedającego z Oferentem:

 

Dodatkowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać pod nuemrem telefonu 915644220  w. 23, przesyłając zapytanie faksem na nr 915644173 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@bielice.com.pl oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Bielicach ul. Niepokalanej 34.

 

IX. Zalączniki do ogłoszenia stanowiące jego integralną część:

Załącznik nr 1 – Druk zgłoszenia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Szczegółowy harmonogram płatności czynszu dzierżawnego

Załącznik nr 4 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

 

Wójt Gminy Bielice

Zdzisław Lech Twardowski

 

                   

 

……………………………………………………..                                                                                                                                             Załącznik nr 1

 

……………………………………………………..

 

……………………………………………………..

              (Nazwa, adres, telefon)

 

NIP ………………………………………………

 

Regon …………………………………………..

 

 

Wójt Gminy Bielice

Ul. Niepokalnej 34

74-202 Bielicach

 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych
w Gminie Bielice,  zgłaszam/my swoje uczestnictwo w przetargu

 

 

Do zgłoszenia dołączam/my:

 • ………………………………………………..
 • ………………………………………………..
 • ………………………………………………..

 

……………………….., dnia …………………………….

 

….................................………………………………….

                                                                                                                                                                      Podpis oferenta

 


 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

…...................................

Nazwa Oferenta

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

1. Oferent (nazwa, adres, NIP, Regon):        

...............................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................

2. Numer telefonu:                                                           

3. Numer Faxu:                                                                 

4. Adres do korespondencji
...............................................................................................................................................................................................

5.   Numer konta bankowego (do zwrotu wadium) ............................................................................................................

6. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Gminy Bielice, Oferent składa niniejszą ofertę i proponuje:

6.1.    cenę nabycia Przedmiotu Przetargu (należy podać do dwóch miejsc po przecinku)

w kwocie .......................................................................................................................................................................  zł  netto

(słownie: ....................................................................................................................................................................... /100 )


6.2.  Suma czynszów dzierżawnych w okresie 36 miesięcy  wynosi :

…............................................. zł netto (suma netto) + 23% VAT = ….............................................................. zł brutto.

(słownie brutto …................................................................................................................................................................................................................. / 100 )

 

7. Oświadczamy, że dla celów przygotowania oferty, data podpisania umowy sprzedaży i dzierżawy ustalona została na …......................................... r.          

Warunki płatności: zgodnie z harmonogramem spłat załączony do formularza ofertowego.

 

8. Oświadczany, że zapłata ceny nabycia Przedmiotu Przetargu nastapi w terminie nie póżniejszym niż w dniu podpisania umowy przeniesienia własności Przedmiotu Przetargu. Data dokonania wpłaty całej kwoty będzie data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Bielice.

 

9. Oświadczamy, że umowa sprzedaży-dzierżawy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiącej własnośc Gminy Bielice zostanie zawarta po uzyskaniu zgody

 

…..............................................................

Oferent, upełnomocniony przedstawiciel Oferent

 

        …..............................................................                                                                   …................................................................................

                          (miejsce , data)                                                                                                                                                    ( podpis, pieczęć)

 

Załącznik nr 3

 

…........................................................................
                    (Nazwa Oferenta)

 

Szczegółowy harmonogram spłaty czynszu dzierżawnego

 

Tytuł płatności

Czynsz brutto (PLN)

Termin płatności

Kwota Vat 23%

Czynsz netto (PLN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..............................................                                                                     …................…...........................................................................

           (miejsce, data)                                                                                      (Oferent upełnomocniony przedstawiciel Oferenta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

 

 

….................................................

           (Nazwa Oferenta)

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE
 

 

 

Składając ofertę w przetargu na „Sprzedaż i dzierżawę nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych na terenie Gmny Bielice, stanowiących własność Gminy Bielice, z zastrzeżeniem zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości po upływie 3 lat”, w imieniu reprezentowanej przez nas firmy oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy te warunki bez zastrzeżeń.

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, świadomi odpowiedzialności karnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….............................................................                                                      …................................................................................

                   (miejsce i data)                                                                   (Oferent upełnomocniony przedstawiciel Oferenta) 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Szewczyk 23-08-2014 09:07:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Szewczyk 23-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Joanna Szewczyk 15-09-2014 13:18:54